WESTFRIESLAND – Donderdagmiddag 2 juli kreeg Jan Nieuwenburg als voorzitter van het Pact van Westfriesland uit handen van voorzitter Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) het plan voor duurzame huisvesting van flexibele arbeidskrachten. In het plan wordt gesproken over 1500 tot 2000 personen op een terrein voorzien van alle basisfaciliteiten en beheer. Het plan bevat tevens een stimulans om minimaal 200 woningen in de woonkernen weer beschikbaar te maken voor de regionale inwoners.


Veel bedrijven kunnen niet meer produceren, leveren, bouwen of oogsten zonder deze flexibele arbeidskrachten. De huisvesting is echter in veel gevallen niet goed geregeld wat door corona nog eens extra zichtbaar werd. Een breed gedragen plan opgesteld door de werkgroep van de WBG bestaande uit bedrijven (inleners), uitzendbureaus, ontwikkelaars en de FNV wordt gezien als dé oplossing voor de regio Westfriesland.

Reactie Emile Roemer
Het plan krijgt bijval uit onverwachte hoek. Emile Roemer, die namens het kabinet gevraagd werd onderzoek te doen naar corona uitbraken bij tijdelijke arbeidskrachten, doet de aanbeveling om elke arbeidskracht een eigen slaapkamer te geven. Het plan, al opgesteld voor de uitbraak van corona, voorzag al in deze voorziening na vraaggesprekken met de flexibele arbeidskrachten zelf. “Goed initiatief, mooi dat betrokken partijen elkaar weten te vinden,” is zijn conclusie. “Ik hoop dat jullie er met de 7 gemeenten uitkomen en dat de woonlocatie snel realiteit wordt.”

Bart Plaatje vertegenwoordigt namens de FNV de belangen van de arbeiders in dit breed gedragen plan. “Dit plan mag gerust ‘Roemer plus’ genoemd worden. Maar nog beter: een kwestie van beschaving. Want dat is het. Dit plan laat zien dat als stakeholders constructief meewerken en empathie en economie combineren dat goede huisvesting mogelijk is. Alle beren op de weg zijn verhuisd naar andere regio’s! Hier is de scheiding van bed&baan en hier is de eigen slaapkamer. Hier is het zo als het hoort.”

Noodzaak
Jeannette Chakour van Covebo sprak namens de uitzendbureaus. “Wij juichen dit project meer dan toe. Het zorgt voor kwalitatieve huisvesting die voldoet aan de wet- en regelgeving, de regionale economische groei mogelijk maakt en de druk op de reguliere woningmarkt vermindert.“ Dit laatste komt door de toezegging van de uitzenders om minimaal 200 woningen in de woonkernen, nu nog in eigen bezit, vrij te maken als er een goed alternatief komt. Chakour zelf woont niet ver van een soortgelijk locatie in Zeewolde in Flevoland. “De bewoners waren eerst wat terughoudend, maar zijn nu helemaal om. Zij ervaren geen overlast meer, omdat alles geconcentreerd is op een plek met goede voorzieningen, beheer en administratie.”

Bedrijven en regio
Volgens Hans Huibers, voorzitter van de WBG is de financiering van het plan geen obstakel. “De vraag is groot en acuut. De marktpartijen staat in de rij om dit plan uit te voeren.” Hij ziet dat bedrijven in de knel komen omdat de vraag naar tijdelijke arbeidskrachten blijft groeien, maar voldoende huisvesting achterwege blijft. De meest gestelde vraag ging over de locatie. Daarover is het plan ook duidelijk. Niet naast woonkernen en op bedrijventerreinen, maar wel een goede bereikbaarheid dus in de buurt van bijvoorbeeld de A7, Westfrisiaweg of AC de Graafweg. De exacte locatie laat de werkgroep aan de gezamenlijke Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Jan Nieuwenburg nam het plan als voorzitter van het Pact van Westfriesland in ontvangst. “Het is een goede zaak dat er binnen Westfriesland brede steun is om werk te maken van fatsoenlijke huisvesting voor buitenlandse werknemers. Net als de bedrijven zijn ook de zeven gemeenten in Westfriesland zich zeer bewust van de noodzaak om deze problematiek op te lossen. We gaan het plan serieus bestuderen.”