HOORN - De contouren van het nieuwe gebouw op het terrein van Vonk in Hoorn zijn steeds meer zichtbaar. De ruwbouw is nagenoeg gereed en het gebouw is bijna wind- en waterdicht. Het hoogste punt is bereikt! Vandaag was het moment voor medewerkers van Vonk om alvast hun toekomstige werkplek te bekijken. Zij werden, door bij het bouwproces direct betrokken collega’s, rondgeleid over de bouwplaats. Ook bedankte Jurgen de aanwezige bouwmedewerkers voor hun inzet met wat zoets. “Een bijzonder moment voor alle medewerkers om de realisatie van ons nieuwe gebouw nu echt te kunnen zien. Alles loopt nu volgens planning, dat is tijdens de voorbereidingsfase wel eens anders geweest. We maken nu mooie meters!”, aldus Jurgen Holtz, Directeur Vonk in Hoorn.

De oplevering van het nieuwe pand wordt eind dit jaar verwacht. Komende tijd wordt er gewerkt aan afronden gevelbekleding, storten dekvloeren en afronden van de installaties. Vervolgens kunnen de binnenwanden geplaatst en systeemplafond bevestigd worden. Daarna kan Vonk verder met de inrichting van de lokalen en openbare ruimte. Verwacht wordt dat de eerste studenten hun lessen kunnen volgen na de kerstvakantie.

Duurzaam en toekomst bestendige huisvesting Vonk is een school die inzet op duurzaamheid, leefomgeving, voedsel en natuur. De beleving van het groen onderwijs is het uitgangspunt voor de nieuwbouw van Vonk. Het doel is om een groene campus te creëren waarbij de gebouwen transparant en overzichtelijk zijn, met veel toetreding van daglicht en een goede connectie binnen-buiten.

Een passende keuze bij de visie van Vonk en RoosRos Architecten is het duurzaam renoveren van het bestaande vmbo-gebouw in combinatie met een vervangende toekomstbestendige huisvesting van het gebouw. Jurgen over de nieuwbouw: “Deze verbouwing van het vmbo-gebouw en nieuwbouw voor ons mbo zorgt dat wij ook in de toekomst kwalitatief toekomstgericht onderwijs blijven aanbieden. Enerzijds vanuit technisch oogpunt van de gebouwen, maar zeker ook vanuit een duurzame visie.”
Wil je meer weten over het project? Klik dan hier: Vonk Hoorn