HOORN - De bibliotheeklocaties in de Kersenboogerd en Risdam zijn nu 28 uur per week open en een belangrijke plek voor ontmoeting en het leren van taal en digitale vaardigheden. Door ruimere openingstijden kunnen nog meer bezoekers worden geholpen. Hiervoor is budget nodig en daarom is een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze subsidie is toegekend en maakt het mogelijk dat de bibliotheekvestigingen in de Kersenboogerd en Risdam open zijn op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de maandagochtend.

Laagdrempelig en voor het hele gezin

Bij een bibliotheek kun je een boek lenen, maar tegenwoordig is een bibliotheek veel meer dan dat. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar de Nederlandse taal wordt geleerd aan nieuwkomers en waar digitale vaardigheden worden vergroot. Met de toegekende subsidie kan de bibliotheek ook het cursusaanbod voor taal en digitaal verbreden. Daarnaast zijn nu de mogelijkheden voor scholen om een bezoek te brengen en klassikaal te lenen vergroot. Verruiming van de openingstijden betekent dat er in schoolverband en in gezinsverband meer mogelijkheden zijn voor een bezoek.

Gemeente draagt ook een steentje bij


Het ministerie van VWS subsidieert een bedrag van bijna € 112.000 per vestiging. De gemeente Hoorn legt daar nog eens € 56.000 bij. ‘Wij zijn heel erg blij met deze mooie bijdrage van het Rijk’, zegt wethouder Axel Boomgaars, ‘bibliotheken zijn niet alleen een belangrijke plek voor het vergroten van je kennis en vaardigheden, ze zijn bijvoorbeeld ook belangrijk in onze aanpak van eenzaamheid. Het eenzaamheidspercentage onder oudere inwoners, maar ook migranten is in de wijken Kersenboogerd en Risdam hoog. De bibliotheek is laagdrempelig, gratis en een plek voor ontmoeting. Dat we de dienstverlening en het activiteitenaanbod vanaf volgend jaar kunnen uitbreiden in deze vestigingen biedt mooie kansen voor iedereen in deze wijken.’