HOORN - Buurtbewoners van Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier hebben in samenwerking met Gemeente Hoorn en stadscommunity ‘Voor een mooie stad’ actie ondernomen tegen het hondenpoepprobleem in de wijk. Vrijdag 12 juni was het zo ver: 13 nieuwe prullenbakken zijn op strategische locaties in de wijken geplaatst. Dankzij deze prullenbakken wordt het voor hondenbezitters een stuk makkelijker om hondenpoep van de straat te houden.

“Wij hoeven niemand uit te leggen hoe vervelend en smerig het is wanneer je per ongeluk in de hondenpoep stapt, laat staan kinderen die tussen de hondenpoep spelen. Het is in ieders belang om straten, speeltuinen en grasvelden hondenpoepvrij te houden”, aldus ​één van de initiatiefnemers, Wilma Anthonisse. Hondenbezitters hebben de schone taak om ervoor te zorgen dat de hondenpoep netjes wordt opgeruimd. Dit is niet altijd even makkelijk. Je kunt in de haast vergeten om zakjes mee te nemen. Prullenbakken zijn niet altijd dichtbij en soms is het niet duidelijk in welke gebieden een opruimplicht geldt.

13 prullenbakken met zakjes
Bewoners uit Hoorn-Noord en Venenlaankwartier hebben daarom het initiatief​ genomen daar iets aan te doen. “Wij willen het opruimen van hondenpoep in de wijk Hoorn-Noord en Venenlaankwartier makkelijker maken.” Vanuit deze gedachte is het plan bedacht om op 13 strategische locaties prullenbakken te plaatsen met zakjes voor de hondenpoep. Zo staan er prullenbakken op de kruisingen Wabenstraat-Holenweg, Liornestraat-Wabenstraat, Drieboomlaan-Liornestraat, Drieboomlaan-Loniusstraat, Venenlaan-Holenweg en Boelisstraat-Van Beijerenstraat. Ook staan er bakken bij het wandelpad achter de Streektuinen, het Wilheminaplantsoen, op het Julianaplein aan de kant van de Mecklenburgstraat, aan de Willemsweg naast de speeltuin en bij de Schellinkhouterdijk (Brandweerkazerne en fietsopgang).

Hulp uit de stad
“Het is heel bijzonder om te zien dat er uit allerlei hoeken meteen hulp werd aangeboden.” Samen met de Gemeente Hoorn en de stadscommunity ‘Voor een mooie stad’ is het plan verder uitgewerkt en gepresenteerd op vooreenmooiestad.nl. ​Via het platform bood Linda Wagner aan om een ontwerp te maken voor een aansprekende sticker op de prullenbak, ​Mark Hommersen heeft deze stickers vervolgens professioneel geplakt ​en buurtbewoners hebben zich aangemeld om te helpen met het bijvullen van de zakjes en een oogje in het zeil te houden​.

Meldingen via laatweten.nl
Ook is gedacht aan een systeem om de zakjes snel bij te laten vullen, waarbij voor de buurtbewoners een belangrijke taak is weggelegd. Via de stickers op de prullenbakken worden passanten gevraagd melding te maken als de bak geleegd moet worden, beschadigd is of de zakjes ontbreken. De melding kan via de website laatweten.nl binnen enkele tellen gedaan worden. De melding komt vervolgens automatisch binnen bij buitendienst van de gemeente Hoorn en een groep van betrokken buurtbewoners die bereid zijn de zakjes bij te vullen.

Meer informatie over dit initiatief is te vinden via vooreenmooiestad.nl/hondenpoep