HOORN - Op zondag 26 februari presenteert Oude Muziek Nu een uitvoering van Bachs Johannes Passion door Bach Ensemble Amsterdam. Het geheel staat onder leiding van Paulien Kostense.

Johannes en Matthäus Passion Bach componeerde zijn Johannes Passion voor Goede Vrijdag 1724 in een nog redelijk conventionele stijl: solisten, vierstemmig koor, 2 fluiten, 2 hobo’s, violen resp. viola d’amore, altviool, viola da gamba, luit en basso continuo. De Johannes duurt ca 2 uur en heeft intimiteit als kenmerk. Een ideale passiemuziek voor wie de Matthäus Passion van Bach een te lange zit is (uitvoeringsduur ruim 3 uur). De Matthäus is de jongere, maar grotere broer, is grootser en dramatischer van karakter dan de Johannes. Daar komt bij dat de Matthäus dubbelkorig is: er zijn twee gemengde koren en ieder koor heeft een eigen orkest. Hierdoor ontstaat een bijzonder effect van dialoog, dat direct in het openingskoor al opvalt. Iedere liefhebber heeft zijn eigen favoriete passiemuziek, maar de Johannes en de Matthäus zijn ongeveer even populair. Het is daarom heel fijn dat we op 26 februari van deze mooie uitvoering van de Johannes Passion kunnen genieten!

Solisten Falco van Loon | Evangelist
Michiel Meijer | Christus, basaria’s
Elvire Beekhuizen | sopraan (aria’s)
Sophia Faltas | alt (aria’s)
Pablo Gregorian | tenor (aria’s)

Oosterkerk Hoorn | Grote Oost 58/60 | Aanvang 15.00uur | Zaal open 14.15 uur


Toegang € 35 (begunstigers) | € 25 (normale prijs) | € 20 (< 18 jaar) Koop uw online toegangskaarten via www.podiumplein.nl of bel 06 4910 8889 Alle informatie: www.oudemuzieknu.nl