HOORN - Vorige week dinsdag 14 augustus 2018 heeft minister De Jonge van VWS het evaluatierapport ‘Opbrengsten vijf jaar ambassadeurs voor de wijkverpleegkundigen’ ontvangen van de ambassadeurs die het leertraject hebben gevolgd. Wijkverpleegkundige Laura Hollenberg van Omring heeft samen met andere ambassadeurs deelgenomen aan dit leertraject. Uit de evaluatie blijkt dat de ambassadeurs door dit traject niet alleen meer lef hebben gekregen, ook ervaren zij een toename in assertiviteit, persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige is in 2013 op initiatief van ZonMw en de V&VN afdeling Maatschappij & Gezondheid gestart met als doel: het versterken van wijkverpleegkundigen die in staat zijn de beroepsgroep op lokaal, regionaal en landelijk niveau te vertegenwoordigen, te lobbyen en invloed aan te wenden. Na vijf jaar hebben 74 wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie deelgenomen aan het leertraject, waaronder wijkverpleegkundige Laura Hollenberg van Omring.

De ambassadeurs zijn rolmodellen voor de beroepsgroep, zorgen voor een positief imago voor de wijkverpleging, zijn succesvol in het werven van nieuwe collega’s en geven gastcolleges bij de opleiding verpleegkunde op hogescholen. Ambassadeurs geven aan “Ik heb lef gekregen om mezelf naar buiten te brengen en te vertellen wat ik doe als wijkverpleegkundige”.

Niet alleen de cliënt en de wijkverpleegkundigen hebben hier baat bij, ook de thuiszorgorganisatie profiteert omdat de ambassadeurs hun kennis overdragen naar het team en op organisatieniveau meedenken met beleid en kwaliteit. Ook gaan de ambassadeurs mee met contractonderhandelingen bij de zorgverzekeraar en zitten ze aan tafel bij de minister tijdens de schrapsessies. Bestuurders van thuiszorgorganisaties, financiers en zorgverzekeraars zijn blij met de ambassadeurs. Een bestuurder van een thuiszorgorganisatie zegt ”Deze ambassadeurs zorgen ervoor dat de verbinding wordt gelegd tussen beleid en praktijk, of dat nu bij Zorgverzekeraars Nederland, of dat nu bij VWS of de NZA is.” De ambassadeurs schakelen heel makkelijk tussen de werelden van praktijk en beleid. Als vertalers en verbinders treden zij op. Het ambassadeurstraject laat zien dat niet alleen handen nodig zijn in de wijk, maar vooral ook kennis; niet alleen hands on maar heads on. Dit is cruciaal het vak verder te brengen, zeker in tijden van schaarste.

De wetenschappelijke evaluatie van het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundigen is uitgevoerd door het lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht (link naar rapport en infographic; https://www.onderzoek.hu.nl/Projecten/Evaluatie-vijf-jaar-ambassadeurstraject-voor-de-wijkverpleegkundige-nieuwe-leiders-in-de-wijk ). Na de zomer start groep zes met het ambassadeurstraject.

Over Omring
Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels in West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en op Texel. Wij zijn altijd in de buurt op het moment dat goede zorg en ondersteuningnodig is. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van logeermogelijkheden totrevalidatie. Zowel thuis als in een van onze 25 woonzorglocaties.