HOORN - Het is pas juli en nu al heeft Taalhuis Westfriesland, onderdeel van Vrijwilligerspunt Westfriesland, de door haar en de gemeenten gestelde doelen voor dit jaar bereikt. Maar achteroverleunen is er niet bij. Mariska Woudenberg, coördinator Taalhuis Westfriesland: "Taalhuis helpt iedereen die moeite heeft met de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden. Wij gaan voor een samenleving waar iedereen aan deel kan nemen. Altijd. Dus ook al hebben we op papier al onze resultaten behaald, in de praktijk zijn we nog lang niet klaar!"

Inmiddels heeft Taalhuis 300 mensen die moeite hebben met de basisvaardigheden doorverwezen naar taalaanbod in de regio. Mariska: "Een geweldig resultaat en meer dan we beoogd hadden. We zijn super blij dat we al zoveel mensen hebben kunnen helpen. Bijvoorbeeld door conversatieles of de inzet van een taalmaatje. Daarvoor hebben we maar liefst 220 taalvrijwilligers die vol enthousiasme de deelnemers begeleiden. Ze doen echt fantastisch werk."

Taalpunten in West-Friesland
Maar ook op andere vlakken is Taalhuis trots op wat er nu al bereikt is. Zo zijn er inmiddels tien Taalpunten in West-Friesland waar mensen die nieuw zijn in Nederland terecht kunnen voor hulp met de Nederlandse taal. Mariska: "Het taalniveau van deze groep is veelal onvoldoende. Daarom hebben we in samenwerking met de Westfriese gemeenten onder de projectnaam 'Taalboost' in iedere gemeente één of twee Taalpunten opgezet."

Waardering
Waardering voor het werk dat Taalhuis doet, komt ook uit onverwachte hoek. Mariska "Dat deelnemers blij zijn met de hulp die we hen bieden, horen we geregeld terug. Verrast waren we echter door twee donaties die wij dit jaar voor ons werk voor de Oekraïense vluchtelingen kregen. In februari was dat een gift van 750 euro uit de opbrengst van het benefietconcert 'Concert voor de Vrede' dat Tweede Paasdag plaatsvond. En nog geen twee weken geleden kregen we 1000 euro van Protestante Gemeente THOMAS die ons had gekozen als een van de vijf goede doelen waarvoor ze een collecte hebben gehouden. Fijn dat zichtbaar is wat Taalhuis doet."

Een meer officiële waardering kreeg Taalhuis met de ontvangst van het kwaliteitscertificaat van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Mariska: "Met het behalen van de CBTC-certificering hebben we bevestigd gekregen dat we een toekomstbestendig Taalhuis hebben opgebouwd voor West-Friesland. Een geweldige waardering voor ons werk dat we met zoveel plezier en bevlogenheid doen."