HOORN - 'A.C. Bleijs, Bouwmeester/Architect Hoorn – Amsterdam 1842 – 1912' is de titel van de tentoonstelling in het verenigingsgebouw van Oud Hoorn. De eigenzinnige Hoornse architect Bleijs was met name in de tweede helft van de 19e eeuw zeer actief. Na een periode van verval werd er weer meer gebouwd en de interesse voor architectuur nam toe. Hoornse jongens die in de bouw wilden werken, kregen les in bouwkundig tekenen op de stadstekenschool.

Timmermanszoon Adrianus Bleijs bleek een groot talent. Hij studeerde architectuur aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en slaagde als beste. Al op 22-jarige leeftijd ontwierp hij Villa Alewijn aan het Grote Oost. Ook de Koepelkerk aan het Grote Noord en de Gekroonde Jaagschuit aan het Breed getuigen van zijn speelse toepassing van verschillende bouwstijlen. Horinezen zullen in de Nicolaaskerk tegenover het station in Amsterdam wellicht de Koepelkerk van Hoorn herkennen. Dat is niet toevallig want ook in Amsterdam heeft Bleijs een belangrijke stempel op de architectuur gedrukt. Er zijn ruim 225 ontwerpen van zijn hand bekend: van woon-/winkelhuizen en kerken tot cafés, feestzalen, villa’s, fabrieken, scholen, pakhuizen, begraafplaatsen, kapellen, kloosters, gestichten en ziekenhuizen.

Een selectie van de meest monumentale werken van Bleijs is momenteel te zien in het Oost-Indisch Pakhuis aan de Onder de Boompjes 22 in Hoorn. Elke dinsdag en donderdag geopend van 10.00 – 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

De tentoonstelling is samengesteld op basis van een uitgebreid onderzoek dat onlangs is gepubliceerd. Het indrukwekkende boek is te koop voor € 39,95 in de winkel van Oud Hoorn.