HOORN - Op dinsdag 11 juni 2024 heeft de gemeenteraad een oude bekende verwelkomd in haar midden. Yousuf Yousufi is geïnstalleerd als raadslid voor de VVD. Daarnaast heeft de raad gesproken over budget voor marketingdoeleinden en ingestemd met meer betrokkenheid bij het opstellen en uitwerken van huisvestingsbeleid.


Yousuf Yousufi (VVD) opnieuw in raad

Yousuf Yousufi is officieel toegetreden tot de gemeenteraad. Hij neemt de zetel over van Mitchel Sluis, die in de vorige raadsvergadering afscheid nam. Yousufi maakt zich hard voor een betere digitale toegankelijkheid voor inwoners die aankloppen bij de overheid. In de vorige raadsperiode was hij ook actief als raadslid voor VVD Hoorn.

Geld voor marketing

Het marketingproject Holland boven Amsterdam is geëindigd. Het budget voor dit project is vrijgekomen en het college kwam met een voorstel waaraan het geld besteed kan worden. Het voorstel is aangenomen, maar wel met een wijziging. Met een aangenomen amendement heeft de raad bepaald dat 25.000 euro wordt besteed aan de promotie van de regio Westfriesland, met de voorwaarde dat de andere Westfriese gemeenten een vergelijkbare bijdrage leveren. Met hetzelfde amendement wordt ook geregeld dat het resterende budget van bijna 72.000 euro wordt geparkeerd tot de behandeling van de begroting in november 2024. Op dat moment bepaalt de raad waaraan geld wordt uitgegeven.

Afspraken over huisvestiging

De gemeente, woningcorporatie Intermaris en Verenigde Huurdersorganisaties De Boog maken samen afspraken over huisvesting. Deze afspraken leggen zij vast in zogenoemde prestatieafspraken. Prestatieafspraken helpen de gemeente om te kunnen sturen op de bouw van betaalbare, duurzame en kwalitatief goede sociale huurwoningen. Het college stelde voor om de wijze van het maken en uitwerken van deze uitspraken te veranderen en de raad heeft hiermee ingestemd. Door een amendement heeft de raad specifiek vastgelegd wanneer de raad betrokken en geïnformeerd wordt in het proces.

Overige onderwerpen: geld voor atletiekbaan en wijkpark Risdam-Noord

De raad heeft het extra gevraagde budget voor de vernieuwing van de atletiekbaan van Atletiekvereniging Hollandia toegekend. Ook is de raad akkoord gegaan met het voorlopige ontwerp van de herinrichting van het wijkpark Risdam-Noord. De gevraagde investeringskosten voor dit plan zijn ook toegekend.

Raadsvergadering gemist?

Mocht je de vergadering gemist hebben, kijk deze dan terug via:

Agenda Hoorn - Gemeenteraad dinsdag 11 juni 2024 20:00 - 22:30 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl).