HOORN - Op woensdagavond 8 mei presenteert en bespreekt de gemeente de nieuwste schetsen voor het stadsstrand met omwonenden en andere belangstellenden in de stad. Ook de Alliantie Markermeerdijken is op de bijeenkomst aanwezig om vragen te beantwoorden over de dijkversterking.

Belangstellenden zijn op woensdag 8 mei van 20.00 tot 21.30 uur welkom in de Othellozaal van schouwburg Het Park, Westerdijk 4. Het is een inloopbijeenkomst zonder vast programma, dus u kunt komen op een tijdstip tussen 20.00 uur en 21.30 uur dat u het beste uitkomt. Omwonenden van het stadsstrand ontvangen deze week nog een aparte uitnodiging.

Wethouder Ben Tap: ‘U bent op 8 mei van harte uitgenodigd om de schetsen te komen bekijken. We gaan graag met u in gesprek om te horen wat u ervan vindt, zodat wij uw inbreng en die van anderen zoveel mogelijk mee kunnen nemen in de verdere uitwerking van deze schetsen.’

Dijkversterking en stadsstrand
De Alliantie gaat de komende jaren de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Dat gebeurt op verschillende manieren. De dijk vanaf schouwburg Het Park tot aan de Hulk (en verder) krijgt als versterking een oeverdijk. Dit is een nieuwe dijk die voor de bestaande dijk aan de waterzijde wordt aangelegd. Op de zandige oeverdijk creëert de gemeente een groot stadsstrand waar men kan spelen, wandelen, zonnen, sporten, een kop koffie kan drinken bij het strandpaviljoen, of gewoon lekker kan gaan liggen na een duik in het Markermeer. Het deel van de oeverdijk waar het stadsstrand komt te liggen, wordt ongeveer 130 meter breed en een kilometer lang. Het bevindt zich tussen schouwburg Het Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal.

Volgende stap in ontwerpen strand
Het basisontwerp voor het stadsstrand is in 2016 gemaakt. Dit ontwerp toont een indeling van de verschillende functies, zoals de parkeerplaatsen, de drie toegangswegen, de rijbaan, het fiets- en wandelpad en het strand. Ook laat het zien hoe het stadsstrand ligt ten opzichte van de bestaande dijk. Vanuit dit basisontwerp heeft de gemeente nieuwe schetsen gemaakt. Wethouder Ben Tap: ‘Samen met bureau Sant en Co hebben we een volgende stap gezet in het ontwerpproces. We hebben ons gebogen over de vraag hoe het gebied eruit komt te zien en hoe we het strand willen beleven. Welke uitstraling willen we dit nieuwe recreatiegebied geven? Daarnaast is in gesprekken met inwoners, organisaties en adviescommissies over het basisontwerp een aantal verbeterpunten genoemd. Zo is er aandacht gevraagd voor het zicht op geparkeerde auto’s vanaf de Sterflats en het Visserseiland en de ligging van het stadsstrand ten opzichte van de monumentale huidige dijk. Ook deze punten zijn meegenomen in de nieuwe schetsen voor het stadsstrand.’

Vanaf 9 mei zijn de nieuwe schetsen voor het stadsstrand ook te zien op www.hoorn.nl/stadsstrand.