HOORN - Het idee achter het wijkleercentrum is een win-win-gedachte: een plek waar zorg en ondersteuning aan de wijkbewoners wordt gegeven door studenten die hun opleiding direct in de praktijk toepassen. Een combinatie die in andere gemeenten al succesvol was. In Zwaag realiseert de gemeente Hoorn aan de Kerkelaan 1a een wijkleercentrum in samenwerking met het Horizon College en zorgorganisaties WilgaerdenLeekerweideGroep en Omring. Het centrum gaat voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 open.

De betrokken zorgorganisaties zien de vraag naar ondersteuning bij lichte (huishoudelijke) zorg en het welzijn van thuiswonende ouderen toenemen. Niet iedereen beschikt immers over een goed sociaal netwerk waardoor de kans groter is dat ouderen eenzaam worden. De studenten van het Horizon College willen graag praktische ervaring opdoen, die aansluit bij hun opleiding Helpende hand Zorg & Welzijn. Het Wijkleercentrum Hoorn speelt hierop in. Frank Sitaram, opleidingsmanager van het Horizon College: ‘Door vraag en aanbod slim te combineren binnen het onderwijs ontstaat er een leerklimaat waarbij praktijk en theorie meer geïntegreerd zijn en op elkaar aansluiten. Het doel is om deze MBO-2-studenten beter voor te bereiden op hun toekomstige baan. Tegelijkertijd creëren we bij hen ook maatschappelijke betrokkenheid.’

Ondersteuning is van enorme waarde
De gemeente is blij met dit mooie initiatief. Wethouder kwetsbare inwoners, Kholoud al Mobayed: ‘De studenten zijn er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken, van jong tot oud met of zonder een zorgindicatie. Zij kunnen in veel situaties het leven van de kwetsbare inwoner, net even makkelijker maken. En het stimuleer hen om naar buiten te gaan. En juist in deze tijd is dat van enorme waarde. Wethouder onderwijs, Samir Bashara: ‘Talenten in de regio houden en praktijkonderwijs van A tot Z faciliteren is ook een van de uitgangspunten die we via deze manier tot uitvoering brengen. Daar profiteren onze inwoners van.’

Iedereen is welkom; wel vooraf aanmelden
Bij het Wijkleercentrum is elke inwoner welkom. Zij bepalen zelf welke ondersteuning zij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan samen wandelen, samen boodschappen doen, licht huishoudelijk werk, activiteiten met (ouderen en) kinderen, ondersteuning voor mantelzorgers en persoonlijke aandacht. De ondersteuning kan geboden worden op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 16.30 uur. Het is wel nodig om vooraf aan te melden zodat de inwoner gekoppeld kan worden aan een beschikbare student.

Opknappen
Voordat het wijkleercentrum open kan zijn er nog de nodige acties om op te pakken voor de samenwerkingspartners. Zoals het opknappen en inrichten van het pand en het informeren van de buurt over de mogelijkheden en aanmelden zodra er zicht is op de opening vlak voor de zomervakantie.