ZWAAG - Op vrijdag 4 juni opende het wijkleercentrum Hoorn, de deuren aan de Kerkelaan in Zwaag. Het wijkleercentrum is een initiatief van het Horizon college, de gemeente Hoorn en zorgorganisaties WilgaerdenLeekerweideGroep en Omring. Het is dé plek waar lichte ondersteuning aan de wijkbewoners wordt gegeven door MBO-2-studenten. Zij brengen zo hun opleiding direct in de praktijk. ‘De behoefte is er, want de aanmeldingen stromen al binnen via de samenwerkende organisaties en 1.Hoorn’, aldus wijkleermakelaar van het Horizon College, Claudia Heerens.


Ondersteuning is van enorme waarde
De gemeente heeft zich ingespannen om dit initiatief te realiseren, omdat andere centra in de regio eerder al succesvol bleken. De Hoornse wethouders Samir Bashara en Kholoud al Mobayed kregen na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst een korte rondleiding.

Wethouder Kholoud Al Mobayed: ‘De studenten zijn er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken, van jong tot oud met of zonder een zorgindicatie. Zij kunnen in veel situaties het leven van kwetsbare inwoners net even makkelijker maken. Daarnaast willen inwoners ook graag de studenten helpen bij hun opleiding. Dat is zo mooi om te horen.’
Wethouder Samir Bashara: ‘Talenten in de regio houden én praktijkonderwijs van A tot Z faciliteren zijn uitgangspunten die we via deze manier tot uitvoering brengen. Daar profiteren onze inwoners van.’

Vraag naar lichte zorg groeit
De betrokken zorgorganisaties zien de vraag naar ondersteuning bij lichte ondersteuning van thuiswonende ouderen toenemen. Niet iedereen beschikt immers over een goed sociaal netwerk waardoor de kans groter is dan ouderen eenzaam worden. Het wijkleercentrum speelt hier goed op in.

Frank Sitaram, opleidingsmanager: ‘Door vraag en aanbod slim te matchen kan de student zijn competenties ontwikkelen en kan de cliënt geholpen wordt. Zo krijg je een leersituatie waarbij praktijk en theorie meer geïntegreerd zijn en op elkaar aansluiten.’

Iedereen is welkom; wel vooraf aanmelden
Bij het wijkleercentrum is elke inwoner welkom. Zij bepalen zelf welke ondersteuning zij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan samen wandelen, samen boodschappen doen, activiteiten met (ouderen en) kinderen, ondersteuning voor mantelzorgers en persoonlijke aandacht.

De ondersteuning kan geboden worden op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 16.30 uur. Het is wel nodig om vooraf aan te melden zodat de inwoner gekoppeld kan worden aan een beschikbare student.