HOORN - Bij het Startpunt Hoorn kunnen dakloze mensen voor korte of langere tijd verblijven. Op maandag 5 februari van 15.00 tot 17.00 uur is het zover: de heropening van de nachtopvang van Startpunt. Met de verbouwing van afgelopen jaar is de leefomgeving van de opvanglocatie kwalitatief verbeterd.

In rust werken aan herstel

De vraag om renovatie komt voort uit een gemeenschappelijke visie om de hulp aan dak- en thuisloze mensen kwalitatief te verbeteren. De zeven gemeenten van Westfriesland werken daarin samen met de uitvoerende partijen, waar de locatie Startpunt van het Leger des Heils er een van is. Karin Hakhoff licht namens deze gemeenten de gemeenschappelijke visie toe, ‘Eén van onze speerpunten is om mensen sneller te kunnen laten terug keren naar de maatschappij. Mensen hebben baat bij een rustige plek om goed te kunnen werken aan herstel. De gezamenlijke slaapzalen hielpen daar niet bij. Daarom wilden we de kwaliteit van deze opvang verbeteren.’ Hiervoor hebben de Westfriese gemeenten aanspraak gemaakt op extra beschikbaar gestelde Rijksmiddelen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de aanpak van dak- en thuisloosheid (‘de Blokhuisgelden).

Aanbod opvang

De nachtopvang is een onderdeel van de locatie Startpunt van het Leger des Heils en is bedoeld voor alle inwoners van Westfriesland die zijn doorverwezen. Marc Verberg, regiodirecteur Leger des Heils W&G Noordwest legt uit, ‘Het is mooi dat onze deelnemers door de verbouwing kunnen slapen in tweepersoonskamers, elk voorzien van eigen sanitair. Wij zien dat de nieuwe kamers zorgen voor rust, een betere hygiëne en minder conflicten tussen deelnemers onderling. Zij kunnen zich nu beter op hun eigen traject richten’. Daarnaast is er een flexibel te gebruiken ruimte toegevoegd. Ten tijde van de Winterkouderegeling kan deze ruimte omgebouwd worden als extra slaapzaal, met gedeelde sanitaire voorzieningen in de gang.

Ruimte voor meerdere doelgroepen

Het totaal aantal opvangplekken voor de nachtopvang is na de verbouwing 18. Naast de nachtopvang biedt het Startpunt ook nog 27 plaatsen voor 24 uurs opvang. Met de verbouwing zijn ook hier 2 plaatsen aan toegevoegd. Het ambulante team begeleidt daarnaast ongeveer 50 deelnemers en gezinnen in hun eigen woning. Op de opvang is professionele zorg en begeleiding aanwezig. Elke deelnemer werkt samen met een persoonlijk begeleider aan een plan om de problemen die er zijn aan te pakken, en aan de toekomst te werken.