HOORN - Van maandag 5 oktober tot eind 2020 vinden werkzaamheden plaats bij de kruising Maasweg-Dinkelweg-Grevelingenweg. In januari 2021 worden twee fiets- en voetgangersoversteken op de Grevelingenweg vernieuwd. De aanpassingen van deze punten in de Kersenboogerd maken de verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker.

Het Kruising Maasweg-Dinkelweg-Grevelingenweg
De twee fietsoversteken op de Maasweg tussen de Dinkelweg en Grevelingenweg worden één oversteek. De fietspaden krijgen rood asfalt en zijn duidelijker te zien. De wegbreedte wordt op een aantal plekken aangepast en er komt onder andere nieuw asfalt en markeringen. Gemotoriseerd verkeer houdt voorrang.

Fiets- en voetgangersoversteken Grevelingenweg

De oversteek Grevelingenweg-Wiesepad (thv. Ed Hoorninkweg 14/bij basisschool Dynamis) wordt vervangen. De versmalling maakt plaats voor een nieuwe oversteek met een middenberm en drempels. De oversteek krijgt nieuwe verlichting en bebording. Ook komt er een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding tussen Grevelingenweg en Ed Hoorninkweg 7-8. Op de Grevelingenweg komt een inhaalverbod voor gemotoriseerd verkeer. Er komt ook nieuwe markering op de weg.

Beperken overlast
De aannemer doet zijn uiterste best om overlast voor weggebruikers en omwonenden te beperken.

  • De weg en fietspaden zijn soms deels maar over het algemeen helemaal afgesloten. Ook trottoirs worden vernieuwd en zijn daardoor (deels) niet te gebruiken. Weggebruikers en voetgangers worden voor geïnformeerd en omgeleid via borden.
  • Huizen die grenzen aan het werkgebied zijn soms minder goed of niet bereikbaar. Bewoners kunnen altijd lopend naar hun woning. De aannemer houdt contact en stuurt voor de start van het werk een brief. Nood- en hulpdiensten kunnen er altijd langs.
  • De buslijn(en) van Connexxion worden omgeleid. Kijk voor informatie op www.connexxion.nl

Overige werkzaamheden
  • Het fietspad tussen Hanebalk en Maasweg wordt vernieuwd en is straks van beton.
  • Tijdens de afsluiting van de kruising Maasweg-Dinkelweg vindt er onderhoud plaats aan de Dinkeltunnel.