HOORN - Na jaren van voorbereiding, begint de gemeente deze week met het opknappen van het sportgedeelte van het park Risdam-Noord. Allereerst wordt een nieuw kunstgrasveld bij HSV Sport aangelegd. Dit A-veld is naar verwachting aanstaande september klaar, zodat HSV Sport hier het nieuwe voetbalseizoen op kan starten. In de zomer van 2025 is het totale sportpark klaar voor de toekomst en dan verhuist ook Rugbyclub West-Friesland erheen. De grond die vrijkomt bij de aanleg van het kunstgrasveld wordt in 2025 hergebruikt voor de aanleg van een nieuw B-veld. Wethouder Dick Bennis: "Ik ben blij dat we nu echt aan de slag gaan met het opwaarderen van het sportpark. Zo helpen we beide sportverenigingen om ook in de toekomst vitaal te blijven."

Nieuw scrum- en rugbyveld

De aanleg van een nieuw scrum- en rugbyveld start ook deze week. Hiervoor worden eerst acht bomen gekapt tussen het toekomstige rugbyveld en TV De Balletuin. Er komen nieuwe hekken, ballenvangers, drainage en beregening. Het planten van twaalf nieuwe bomen in de groenstrook tussen rugbyveld en TV De Balletuin staat gepland voor de winter van 2024-2025. Dat is het juiste plantmoment. De nieuwe velden zijn naar verwachting in het najaar van 2024 klaar. Daarna moet het gras zich nog ontwikkelen, zodat het sterk genoeg is om te bespelen.

Nieuw B-veld HSV Sport

In het 4e kwartaal van dit jaar starten de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe B-veld van HSV Sport. Om het veld de juiste lengte van een wedstrijdveld te geven, wordt een sloot verlegd. Als alles volgens plan verloopt, is het sportpark in de zomer van 2025 helemaal klaar. Dit is nog wel afhankelijk van het verkrijgen van vergunningen, hoe lang de grond nodig heeft om te zetten, de weersomstandigheden en de groei van het gras. Zodra het nieuwe B-veld klaar is, worden het C- en D-veld onderdeel van het park.

Akkoord voor aanpak park

11 juni heeft de gemeenteraad akkoord gegeven op het voorlopige ontwerp en de bijbehorende kosten voor het opwaarderen van het park. De komende tijd wordt het ontwerp hiervoor verder uitgewerkt en aan bewoners en belanghebbenden gepresenteerd. De planning is om eind 2024 te starten met de opwaardering van het park. Wethouder Bennis: "Het park breiden we uit met een groenstrook langs de Westfrisiaweg, het C- en D-veld van HSV Sport en extra groen. Dit maakt mij als wethouder openbare ruimte heel tevreden."