HOORN - De werkzaamheden aan de Berkhouterweg zijn hervat. Verkeer kan gebruikmaken van een nieuwe, tijdelijke rijbaan. Beide rijrichtingen blijven beschikbaar en alle bedrijven blijven bereikbaar.

De herinrichting van de Berkhouterweg heeft vertraging opgelopen en lag de afgelopen weken stil. Dit had onder meer te maken met onderzoeken naar de ligging van een oud riool en mogelijke grondvervuiling. Komende weken vinden saneringswerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden vinden voor de werknemers van de aannemer en omgeving op een veilige wijze plaats.

Auto’s en fietsers schuiven de komende weken een rijbaan op, zodat een nieuw riool kan worden aangelegd. Hiervoor is de rijweg tijdelijk voor auto’s met een rijbaan verbreed. Fietsers gaan naar de vrijgekomen rijstrook en krijgen daar een bredere fietsstrook. Het gemotoriseerde verkeer en het fietsverkeer worden van elkaar gescheiden met barrières.

De herinrichting van de Berkhouterweg is naar verwachting in juni afgerond.