HOORN - Wethouder Marjon van der Ven heeft deze week in wijkcentrum de Huesmolen het startsein gegeven voor het project ‘ Welzijn op Recept’. Een initiatief van de gemeente Hoorn en een groot aantal zorgpartners die werken in zes huisartsenpraktijken in Hoorn. Welzijn op Recept richt zich op inwoners die bij de huisarts aankloppen met psychosociale klachten, maar waarvoor zware hulpverlening niet de best passende oplossing is. Welzijn op Recept biedt hiervoor een uitkomst; door eerst passende ondersteuning in de buurt in te zetten wordt een zwaar zorgtraject voorkomen. Het project Welzijn op Recept loopt tot eind januari 2021.


Psychosociale problemen
Psychische klachten komen vaak voor in combinatie met sociale klachten, de zogenaamde psychosociale problematiek. Psychosociale problemen kunnen op verschillende gebieden ontstaan. Zo kan de omgang met andere mensen problemen opleveren, bijvoorbeeld op school, het werk, het gezin, in relaties of bij het krijgen van kinderen. Daarnaast kunnen psychosociale problemen ontstaan door de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt, zoals bij een vertekend zelfbeeld of laag zelfvertrouwen. Een dergelijke zelfperceptie heeft ook weer gevolgen voor de omgang met anderen.

Laagdrempelige aanpak
De huisarts is vaak het aanspreekpunt om over psychosociale problemen te praten. Welzijn op Recept is een laagdrempelige procedure om mensen die niet met medicatie of zware zorgondersteuning geholpen zijn door te verwijzen naar een sociaal werker. De sociaal werker gaat samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses van de klant. Zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk.

Wethouder Van der Ven is blij met het project; ‘De gemeente financiert dit project, omdat we enerzijds zorg en ondersteuning in de buurt heel belangrijk vinden en anderzijds de druk op de huisartsenpraktijken willen verminderen. Psychosociale problemen moeten serieus genomen worden. Dat doen de huisartsen heel goed. We weten ook dat lichte zorg zonder medicijnen vaak goed aanslaat, omdat het bijvoorbeeld beter past in het dagelijkse ritme.’

Grote betrokkenheid
Het project wordt uitgevoerd door huisartsen en praktijkondersteuners GGZ in de praktijken Risdam, Grote Waal, Artaban, Kersenboogerd, Dubloen en Julianalaan Zwaag, in samenwerking met Zorgkoepel West-Friesland, WFHO, Vicino, MEE& de Wering, Stichting Netwerk Hoorn en Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH).