HOORN - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft aan gemeente Hoorn €100.000 subsidie verleend voor de klimaatbestendige herinrichting van het centrumgebied van de Kersenboogerd. Dit is een van de zes projecten waaraan HHNK subsidie heeft verleend uit de KAN-regeling.


Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten subsidie krijgen voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% van de projectkosten. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 31 augustus 2023 overhandigde hoogheemraad Klazien Hartog dit bedrag symbolisch aan wethouder Karin Hakhoff van de gemeente Hoorn.

Samenwerken

Hoogheemraad Klazien Hartog: "Het waterschap werkt dagelijks aan een klimaatbestendiger Noorderkwartier. Behalve ingrepen in het watersysteem zijn ook in de ruimtelijke omgeving aanpassingen nodig. Iedereen in het gebied zal een steentje moeten bijdragen; gemeentes en inwoners. Alleen zo kunnen we overlast vanwege weersextremen zoveel mogelijk beperken. Deze subsidie is een zetje in de rug voor de gemeente om projecten uit te gaan voeren en kan andere gemeentes inspireren."

Mooier, veiliger en toekomstbestendig

Wethouder Karin Hakhoff: “Samen met bewoners maken we het centrumgebied van de Kersenboogerd mooier, veiliger en toekomstbestendig. Dat doen we vanuit het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Ik ben heel blij dat we, mede door deze subsidie, daar klimaatbestendige buurten kunnen realiseren.”


Minder verharding en meer groen

Met minder verharding van klinkers en tegels is er meer ruimte voor planten en struiken. Zo wordt regenwater beter opgevangen. Ook beplante verlagingen, zogenaamde wadi’s, zorgen daarvoor. Die bergen en zuiveren regenwater, waarna het water infiltreert in de ondergrond. En de wegen worden in een V-vorm ingericht. Dit houdt het regenwater langer op straat vast in plaats van het direct af te voeren op het riool.

Buurt voor buurt

Gemeente Hoorn pakt de herinrichting van de openbare ruimte in het centrumgebied van de Kersenboogerd buurt-voor-buurt aan. Bewoners worden al bij het schetsontwerp betrokken. Het streven is om met de uitvoer van werkzaamheden in Patio, Pergola en Prieel te starten in de tweede helft van 2024.