HOORN - U heeft vast gemerkt dat overal in de gemeente het lange gras en de bermen worden gemaaid. Toch blijft er op sommige plekken lang gras staan. Of duurt het soms lang voordat het gras wordt gemaaid. Waarom is dat?

Groenvisie

De gemeente heeft in 2019 een Groenvisie gemaakt voor de komende 10 jaar. Daarin staat op welke manier de gemeente het groen gaat inrichten en onderhouden. De Groenvisie is opgesteld met inbreng van inwoners en belangenverenigingen. Een van de opdrachten uit de groenvisie is het verhogen van de biodiversiteit in de gemeente Hoorn.

Verhogen biodiversiteit
Om de biodiversiteit te verhogen heeft de gemeente het maaien in de gemeente veranderd. Een deel van het gras wordt minder vaak gemaaid, zodat bloeiende kruiden meer kans krijgen om te bloeien. Ook is de gemeente begonnen met het afruimen van gemaaid gras. Als maaisel blijft liggen, komt er een viltlaag op de bodem. Sommige planten zoals brandnetel en zuring vinden dat fijn en groeien er goed op. Maar de gemeente wil ook andere bloeiende kruiden een plekje geven en die houden juist niet van zo’n viltlaag. Zo ontstaat een berm met meer en gevarieerdere bloei die niet alleen bestaat uit gras. Dat is gunstig voor insecten. Hopelijk zien we hierdoor meer bijen, vlinders en kevertjes.

Aanpassing
Sommige inwoners zullen merken dat het gras in hun buurt dus minder gemaaid wordt. Dat zal soms even wennen zijn en niet iedereen zal het leuk of mooi vinden. De gemeente heeft zorgvuldig de plekken gezocht waar biodiversiteit voorrang kan krijgen zonder hinder te veroorzaken. Toch kan het zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien. Als het lange gras voor problemen zorgt, laat het ons dan weten. Misschien is een aanpassing mogelijk of nodig.