HOORN -Om geldproblemen bij inwoners eerder in beeld te krijgen, start de gemeente Hoorn met woningcorporatie Intermaris, drinkwaterbedrijf PWN en zorgverzekeraars het initiatief ‘Vroeg erop af Hoorn’. Het vroeg signaleren van betalingsproblemen helpt inwoners om grotere schulden en problemen te voorkomen.

Op dinsdag 12 mei ondertekenden wethouder Kholoud Al Mobayed (sociale zaken) en directeur-bestuurder Cees Tip van Intermaris digitaal het convenant vroegsignalering. In het convenant is beschreven hoe de gemeente met de woningcorporatie, drinkwaterbedrijf PWN en zorgverzekeraars gaat samenwerken. Doel is om vroegtijdig oplossingen voor betalingsachterstanden te bieden en problematische schulden te voorkomen.

Voor veel mensen vormen de huur, waterrekening of zorgpremie de belangrijkste uitgavenposten. Als hier meerdere achterstanden met betalen ontstaan, kan dit duiden op meer problemen. Als er aanleiding voor is, nemen medewerkers van de gemeente contact op met de bewoner om te kijken of hulp gewenst is.

De totale financiële situatie van een inwoner staat centraal. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gekeken of iemand al gebruikmaakt van de voorzieningen waar hij of zij voor in aanmerking komt. Mocht dat niet zo zijn, dan zorgt de gemeente voor meer hulp. Dit kan ook via verbindingen met partners. Een medewerker begeleidt de bewoner en zorgt voor warme overdracht naar schuldhulpverlening en/of ketenpartners als dat nodig is. Ruim honderd gemeenten maken al gebruik van deze aanpak.

Kholoud Al Mobayed: ‘Het is heel belangrijk om zo vroeg mogelijk hulp te bieden. Maar mensen vinden het soms lastig om hulp te vragen. Het is belangrijk dat je er op tijd bij bent. Daarom gaan we zelf ook vroeg op achterstanden af. Zo kun je oplopende schulden voorkomen en ben je eerder uit de problemen.’

Cees Tip: ‘Wonen, zorg en aansluiting op water zijn een aantal van de belangrijkste levensbehoefte. Als wij samen met de bewoner ervoor kunnen zorgen dat deze basis op orde is en blijft, heeft de bewoner weer toekomstperspectief. De bewoner kan dan zelf verder bouwen aan een schuldenvrij en daarmee zorgenvrij leven.’