HOORN - Op dinsdag 2 juli bespreekt de algemene raadscommissie van Hoorn een voorstel over de nieuwe koers voor de vernieuwing van het Westfries Museum. Eerder dit jaar werd de aanbestedingsprocedure van het project gestopt, toen bleek dat de inschrijvingen fors hoger lagen dan het richtbedrag van de gemeente. Op basis van een grondige analyse stelt het college van B en W nu voor om het project in van een bouwteam uit te voeren en te werken met een plafondbedrag. Daarnaast wil het college zich sterk inspannen om meer cofinanciering voor het project aan te trekken om het bedrag van de gemeente aan te vullen.

Bouwteam

Om toch zoveel mogelijk van de noodzakelijke en gewenste vernieuwingen uit te voeren, stelt het college voor om met een bouwteam te werken. Hierin zitten ook een aannemer en een installateur die het werk uitvoeren. In plaats van te werken met een vooraf uitgewerkt ontwerp, redeneert een bouwteam vanuit het beschikbare budget. Het college ziet dit als de snelste manier om de vernieuwing voort te zetten, met de grootste zekerheid dat dit binnen het maximale bouwbudget wordt uitgevoerd.

Plafondbedrag

Het bouwteam werkt met een maximaal bouwbudget. Het college stelt voor om het plafondbedrag gelijk te stellen aan het bedrag dat de gemeenteraad in 2021 beschikbaar heeft gesteld voor het project. Aangevuld met de reserveringen die de raad heeft gedaan voor de stijging van bouwkosten, rentestijging en hogere projectkosten.

Bij de uitwerking van een plan dat binnen dit plafondbedrag past, kijkt het bouwteam welke werkzaamheden binnen het budget uitgevoerd kunnen worden. Het originele plan dat de raad heeft vastgesteld is hierbij de leidraad. Er wordt dan eerst gekeken naar noodzakelijke werkzaamheden, zoals het funderingsherstel, het verhelpen van lekkages en herstel van scheuren door verzakkingen. Daarnaast wordt binnen de begrotingsposten gekeken welke keuzes gemaakt kunnen worden om zoveel mogelijk van de werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om de door de raad gestelde ambitie van een toekomstbestendig en exploitabel museum zo dicht mogelijk te benaderen.

Zo is het volgens het college zeer onwaarschijnlijk dat de beoogde kelders voor wisselexposities binnen het plafondbedrag gerealiseerd kunnen worden, maar kan het bouwteam wel kijken naar alternatieven die deze functionaliteit zo dicht mogelijk benaderen. Een ander voorbeeld is dat er naar het afwerkingsniveau van werkzaamheden gekeken kan worden.

Meer cofinanciering

Voor de vernieuwing van het Westfries Museum werd al bijna 4 miljoen euro aan cofinanciering binnengehaald. Het college zet zich hard in om de komende periode nog meer externe financiering aan te trekken voor het project. Dit zal dan een aanvulling zijn op het bouwbudget dat de gemeente zelf beschikbaar stelt.

Vervolgproces

Op 2 juli bespreekt de algemene raadscommissie het voorstel voor de nieuwe koers. Op basis van de inbreng vanuit de raadscommissie werkt het college een voorstel uit voor de nieuwe koers van het project. Hierover neemt de raad naar verwachting op 24 september een definitief besluit.