HOORN - De veelbesproken kap van dertien populieren op de Westerdijk in Hoorn gaat deze winter nog niet door. De bomen worden flink gesnoeid. Dit meldt de gemeente Hoorn.


De dertien Canadese populieren langs de Westerdijk tussen de Geldersesteeg en de Paardensteeg worden 'gekandelabeerd'. Wanneer bekend wordt waar de bomen op de dijk kunnen worden teruggeplant, worden ze pas gekapt.

Wel worden de populieren bij het parkeerterrein op de Westerdijk, de Noorderveemarkt en ’t Oude Sluisje gekapt en vervangen. Bij de controle van de bezwaren tegen de kapvergunning, bleek toch dat de gemeente geen kapvergunning nodig heeft voor de kap van populieren als wegbeplanting. De bezwaren zijn hiermee niet gegrond.

Ondanks dat de gemeente de bomen dus zou mogen kappen, heeft wethouder Broersma toch besloten de dertien bomen te ontzien en ze voor nu alleen te kandelaberen. "Niemand wil een kale Westerdijk. En omdat het nog steeds onzeker is óf en waar we nieuwe bomen mogen herplanten, gaan we nu niet kappen", vertelt hij. "Door flink te snoeien, is de dijk ook weer veilig."