HOORN - Wie nu het Stadhuis binnen treedt via de hoofdingang heeft het vast opgemerkt. Een bont pallet aan kleuren door bloeiende bolbloemen, die Stadsbeheer in het najaar heeft geplant.

Door de gespreide bloeitijd van het bloembollenmengsel zijn er over een lange periode mooie voorjaarsbloeiers te zien. In het mengsel zitten onder andere krokussen, puschkinia’s, blauw druifjes, narcissen en verscheidene soorten botanische tulpen.

Biologisch geteeld en gecertificeerd
Het mengsel dat is geplant om de entree zo mooi te kleuren bevat duurzaam geteelde bollen, Skal gecertificeerd. Skal is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Skal doet dat in opdracht van het ministerie van LNV. De bedrijven die deze bollen hebben geteeld, voldoen aan de regels die de Europese overheid heeft bepaald voor de productie van biologische producten.

Belangrijk voor insecten
Voorjaarsbloeiende bolbloemen geven niet alleen een fraai beeld. Ze zijn ook een belangrijke voedselbron voor insecten. Omdat ze zo vroeg in het voorjaar bloeien, kunnen de pas ontwaakte bijen en hommels direct nectar vinden.

Ook op andere plekken in de stad
Het bollenmengsel voor het stadhuis staat op een prominente plek. Maar op veel meer plaatsen in Hoorn hebben we bloembollen geplant. Ieder jaar zoeken we nieuwe plekken in openbaar gebied waar we bollen kunnen planten. Op veel plaatsen in de stad kun je daarom nu genieten van bloeiende narcissen of krokussen.

Meerdere jaren mooi
De geplante bollenmengsels kunnen jaren mee. Ieder jaar in het voorjaar komen de bolbloemen weer op. Als je er goed op past, breiden ze zich zelfs uit. Om volgend jaar weer een mooie baan bolbloemen te hebben, moeten de planten voldoende tijd krijgen om een nieuwe bol te maken. Die nieuwe bol vormt de plant na de bloei. Daarom maaien we de planten pas af, als ze zijn afgestorven.