HOORN - Om te voorkomen dat bedrijven op terrein Gildenweg verder uitbreiden, heeft de gemeente Hoorn vanaf 29 april een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit besluit, dat de gemeenteraad op 21 april unaniem nam, zijn twee bestemmingsplannen voor een jaar bevroren. Aanvragen voor omgevingsvergunningen kunnen zo worden aangehouden. Dit geeft ruimte om een toekomstvisie voor het bedrijventerrein te ontwikkelen.

Bedrijventerrein Gildenweg ligt aan de oostrand van de gemeente Hoorn en is bereikbaar via de Zuiderdracht in de gemeente Drechterland. De ligging en ontsluiting van dit bedrijventerrein zijn niet optimaal. Er staan veel woningen. Volgens omwonenden is de overlast van onder meer vrachtverkeer (geluid en trillingen) of laden en lossen de laatste jaren toegenomen. Daarom onderzoekt de gemeente of andere functies mogelijk zijn.

Het onderzoek, dat binnenkort start, levert drie scenario’s voor de toekomst op. Zolang dit onderzoek en de besluitvorming plaatsvinden, is het ongewenst dat bedrijven gaan investeren of uitbreiden op het terrein. Ook wil de gemeente zo de bedrijven in het gebied duidelijkheid bieden.

Het onderzoek sluit ook aan op het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2019. Hierin vraagt de raad om onderzoek te doen naar het realiseren van woningen op bedrijventerrein Gildenweg.