HOORN - De voorbereidingen voor de aanpassing van de turborotonde en de Berkhouterweg gaan van start. Begin oktober brengt de aannemer alvast zand aan voor de toekomstige wegverbredingen.


Deze werkzaamheden zijn nodig zodat in 2019 gestart kan worden met het vervangen van beide rotonde door kruisingen. Voor de aanleg van de kruisingen is het noodzakelijk dat er ruim 11.000 kuub zand wordt aangebracht op de nieuw aan te leggen weggedeeltes. Zodoende wordt onder meer de sloot langs de Berkhouterweg gebaggerd en gedempt. Tijdens deze werkzaamheden ondervindt het verkeer nagenoeg geen hinder.

Knelpunt
De turborotonde op de kruising Provincialeweg - Westfriese Parkweg - Berkhouterweg is een knelpunt in de doorstroming van het verkeer op de Provincialeweg. De gemeenteraad besloot begin 2018 de turborotonde en de rotonde bij de oostelijke op- en afrit van de A7 te vervangen door gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten. De keuze volgde uit een onderzoek naar verschillende varianten en overleg met betrokkenen. Dit was de enige haalbare oplossing om de doorstroming op de Provincialeweg en de bereikbaarheid van Hoorn te verbeteren.

Vervolg
De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2018 klaar. Voor het inklinken van de grond is ongeveer een half jaar nodig. De daadwerkelijke werkzaamheden voor de aanpassing van de rotondes starten in de loop van 2019.

Meer informatie over het project en de uitvoering, en de gevolgen voor het verkeer, volgen begin 2019. De gemeente Hoorn werkt met betrokkenen aan een verkeersplan.

De herinrichting van de Berkhouterweg wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.