HOORN - Blinden en slechtzienden kunnen tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen voor het eerst in Hoorn gebruikmaken van een stemmal. Een stemmal is een stemhulpmiddel voor slechtzienden en blinden. Hiermee kunnen zij zelfstandig hun stem uitbrengen.

Wie gebruik wil maken van de stemmal, kan op 15 maart stemmen in de raadszaal van het stadhuis. Burgemeester Jan Nieuwenburg is blij met de aanwezigheid van de stemmal. 'Ik vind het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners zelfstandig kunnen stemmen. We zijn een inclusieve gemeente. Iedereen moet kunnen meedoen en de stemmal helpt daarbij.'

Hoe werkt een stemmal?

De medewerker van het stembureau zorgt dat het stembiljet in de stemmal wordt neergelegd. Vervolgens gebruikt de kiezer een soundbox voor het maken van de juiste keuze. De soundbox leest alle partijen en kandidaten voor. Als voor de kiezer de juiste partij is opgenoemd, drukt deze persoon op de ok-knop. Vervolgens leest de soundbox alle kandidaten van de lijst voor. De kiezer drukt na het horen van de juiste kandidaat opnieuw op de ok-knop. Door het onthouden van het nummer van de lijst en het nummer van de kandidaat, kan de kiezer daarna op de stemmal de juiste keuze maken. Elke lijst is genummerd met grote cijfers en braille. Bij het kiezen van de juiste kandidaat wordt gebruik gemaakt van voelbare rondjes. Als de kiezer bij het juiste rondje is, kan de stem worden uitgebracht met een potlood.

Vooraf te beluisteren en meer informatie

Inwoners kunnen in de week voor de verkiezingen de kandidatenlijst beluisteren met de soundbox. Dit kan na het maken van een telefonische afspraak via 0229 25 22 00. Wilt u meer informatie over de stemmal? Kijk dan op www.oogvereniging.nl. Meer informatie over de verkiezingen vindt u op www.hoorn.nl/verkiezingen.