HOORN - Gemeente Hoorn laat in 2022 en 2023 een onderzoek uitvoeren naar een toekomstige toegangsweg naar de binnenstad. Twee onafhankelijke en gespecialiseerde bureaus zijn bezig met dit onderzoek. De bureaus lieten zien dat een nieuwe weg nodig is. Dat deden ze met verkeersmodellen, die dat berekenen.

Uit eerdere onderzoeken naar een toegangsweg en samen met omwonenden zijn er in totaal 18 opties doorgerekend. Daarvan blijven er twee over die nu verder worden onderzocht. In beide opties wordt de bestaande route over het Keern een weg voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), met op bepaalde gedeelten de auto te gast. De nieuwe toegangsweg wordt dan in beide opties een weg voor gemotoriseerd verkeer.

De komende tijd gaan de bureaus voor beide opties technische en verkeerskundige ontwerpen maken. Zij onderzoeken dan bijvoorbeeld hoe breed tunnels moeten worden en hoe diep deze komen te liggen. Ook kijken zij naar hoe de langzaam verkeerroute en de nieuwe weg worden aangesloten op de bestaande infrastructuur. Bij het ontwerpen kijken de bureaus ook naar hoe de nieuwe wegen het beste ingepast kunnen worden in de bestaande en nieuwe omgeving.

Na dit onderzoek volgen nog meer stappen. Er komt nog een overzicht van de verwachte kosten om de weg te maken. Als alle informatie bekend is, gaat het advies naar het college en de raad. Zij beslissen of de langzaam verkeerroute en de nieuwe weg er moeten komen en of er geld voor is. Het onderzoek moet in de eerste helft van volgend jaar klaar zijn. Meer informatie lees je op https://www.poortvanhoorn.nl/toegangsweg