HOORN - Burgemeester Jan Nieuwenburg heeft donderdag 10 november namens de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen vier redders in het zonnetje gezet.

Het gaat om Mark Reker uit Avenhorn, George van den Berg uit Zwaag, Ernst Jan Gunst uit Hoorn en Pieter Heus uit Hoorn. Deze heren hebben op 16 juni 2022 een man uit het water gered aan de Vollerswaal. Alle vier de heren worden bekroond met een bronzen penning van de stichting.

Redding

Het slachtoffer was bezig de auto van zijn buurvrouw te verplaatsen toen er iets misging met het bedienen van de pedalen waardoor de auto te water raakte. Omstanders sprongen onmiddellijk het water in om de bestuurder te hulp te schieten. De auto liep intussen vol met water en ging zinken. De redders hebben met een aangereikte hamer een raam ingeslagen, omdat de deur niet openging. Zij hielden intussen het hoofd van het slachtoffer boven water en praatten op hem in. Dat was hard nodig, want de auto zonk verder en bleef volstromen met water. Net op tijd hebben de redders de bestuurder met vereende krachten uit het voertuig kunnen halen. Met hulp van de brandweer is hij aan de kant geholpen. Zowel slachtoffer als redders zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd en niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

Het doel van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen is om zo veel mogelijk verdrinkingen te voorkomen. Daarvoor geeft de stichting voorlichting, doet zij onderzoek en bekroont zij helden in Nederland. Eeuwenlang gold in Nederland dat wie te water raakte, vrijwel zeker verdronk. In Amsterdam alleen al verdronken op een dag soms tientallen mensen. Daarom werd in 1767 deze maatschappij opgericht. Inmiddels is Nederland goed in het voorkomen en behandelen van verdrinkingsgevallen. Toch verdrinken er jaarlijks nog altijd zo'n 220 mensen in ons land. Daarom blijft de maatschappij zich hard maken voor preventie en meer kennis over redding en reanimatie. Meer informatie staat op:

www.drenkeling.nl