HOORN - Met de oplevering vandaag van rioolgemaal Hoorn sluiten de gemeente Hoorn en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een succesvolle samenwerking op het gebied van rioolwater af. Door de hele gemeente zijn rioolgemalen opgeknapt en nieuwe persleidingen aangelegd. Ook is een geurprobleem bij de Koopvaarder opgelost.

Beide organisaties hebben een rol in de verwerking van rioolwater. De gemeente zamelt het in en laat het via het rioleringsstelsel naar een centraal punt afstromen. Een hoofdrioolgemaal van HHNK verpompt het vervolgens via lange persleidingen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Wervershoof. De laatste 20 jaar is door een toename van woningen en bedrijven ook de hoeveelheid rioolwater gegroeid. Om dit op een goede manier te blijven verwerken, hebben de gemeente en HHNK het transportsysteem voor de afvoer van rioolwater geoptimaliseerd.

Op donderdag 27 februari hebben wethouder Simon Broersma en hoogheemraad Marjan Leijen Rioolgemaal Hoorn 'geopend'. Daarmee zijn de werkzaamheden ter verbetering van de rioolwaterinzameling afgerond. Door de samenwerking hebben de organisaties geld bespaard en is voor de omgeving van de Koopvaarder een belangrijk geurprobleem opgelost. Omwonenden van Rioolgemaal Hoorn konden deze middag een kijkje nemen in het rioolgemaal, dat grotendeels ondergronds is gebouwd.