HOORN - Op dinsdag 14 november bespreekt de raadscommissie een voorstel voor vervolgstappen na het onderzoek naar het Hoornse koloniale en slavernijverleden. Naar aanleiding van gesprekken met inwoners, belangengroepen en de raadscommissie stelt het college voor om als gemeente geen vervolgonderzoek te doen en plannen uit te werken voor educatie en bewustwording. Het college stelt vast dat de meningen en emoties over onderwerpen als erkenning of excuses en de toekomst van het standbeeld van J.P. Coen sterk uiteenlopen. Dit leidt tot verdeeldheid en staat in de weg van gesprekken en vooruitgang op het gebied van discriminatie en racisme. Daarom stelt het college voor om hierover in de vorm van een burgerberaad een niet gepolariseerd gesprek te organiseren.

Dit jaar deed de gemeente Hoorn onderzoek naar dit verleden. Het onderzoek naar het Hoornse koloniale en slavernijverleden geeft een indringend beeld van de aard en omvang van de wreedheden waar Hoorn bij betrokken was. Hoorn had een grote rol in het Nederlandse systeem van slavernij en het stadsbestuur speelde hierbij de hoofdrol.

Geen vervolgonderzoek, wel educatie en bewustwording

Uit gesprekken met inwoners, belangengroepen en de raad blijkt dat bijna iedereen het eens is over het belang van onderwijs en bewustwording. Het college wil hiervoor dan ook plannen uitwerken, samen met het onderwijs en culturele en maatschappelijke partners. Hoewel verdiepend onderzoek volgens het college een nog completer en gedetailleerder beeld van het verleden oplevert, stelt het college vast dat er onvoldoende draagvlak en noodzaak is om als gemeente vervolgonderzoek te laten doen.

Verdeeldheid

Het college constateert dat de meningen en emoties over onderwerpen als het maken van excuses en de toekomst van het standbeeld van J.P. Coen sterk uiteenlopen. Het blijkt moeilijk om het hierover eens te worden en tot elkaar te komen. Dit leidt tot verdeeldheid en staat in de weg van gesprekken en vooruitgang op het gebied van discriminatie en racisme. Tegelijkertijd is het belangrijk om verdere verdeeldheid en polarisatie hierover te voorkomen. Het college vindt het daarom belangrijk om ruimte te geven aan een niet gepolariseerd gesprek over deze thema's.

Burgerberaad

Idee is om dit in de vorm van een burgerberaad te doen. Een burgerberaad bestaat uit een gelote groep inwoners die de politiek adviseert of helpt te beslissen over een specifiek onderwerp. In sommige burgerberaden doet ook een vertegenwoordiging vanuit maatschappelijke partners, belanghebbenden de politiek en de ambtelijke organisatie mee aan het beraad. Ook kunnen experts, belangengroepen en/of ervaringsdeskundigen worden gevraagd om de deelnemers te informeren. Bij het burgerberaad zou de vraag 'Hoe gaan we om met ons koloniale en slavernijverleden?' centraal moeten staan.

Indringend

Burgemeester Jan Nieuwenburg: 'Ons verleden heeft onze stad gemaakt. Dat kent mooie, maar ook minder mooie of zelfs lelijke kanten. Onze erfenis schept ook verplichtingen. We kunnen niet alleen maar trots zijn. Het koloniale en slavernijverleden is heel lang een wat verstopt onderwerp geweest. En dat is onterecht, want dit was en is van grote betekenis voor de diverse gemeenschappen van nazaten, ook in onze gemeente. Dat vraagt om een reactie van het huidige stadsbestuur en het vraagt ook om vervolgstappen.'

Gesprek

'We hebben goed en serieus nagedacht over wat nu het vervolg moet zijn,' licht burgemeester Nieuwenburg toe. 'De belangrijkste conclusie die wij trekken is dat wij dat samen met de stad moeten doen. Het past niet bij dit thema en de emoties die daarmee gepaard gaan om nu als stadsbestuur alleen knopen door te hakken, of om lastige gesprekken uit de weg te gaan. Dialoog en verbinding zoeken is cruciaal om ook weer samen vooruit te kunnen. En daarbij moeten we geen onderwerpen schuwen. Ook onderwerpen als erkenning of excuses en het standbeeld van J.P. Coen zijn hier onderdeel van.'