HOORN - De verbouwing van het Westfries Museum in Hoorn loopt vertraging op. Er blijkt meer tijd nodig om de plannen voor funderingsherstel, restauratie en uitbreiding van het Westfries Museum uit te werken.


Het Westfries Museum in Hoorn staat aan de vooravond van een ingrijpende restauratie en verbouwing. Het noodzakelijke funderingsherstel is aanleiding om het monumentale complex meteen te verduurzamen, toegankelijk te maken voor mindervaliden en uit te breiden met het naastgelegen pand.

Museum gaat later open

Er blijkt meer tijd nodig om de plannen uit te werken met Stichting Monumentenbezit, de eigenaar van Roode Steen 1, een deel van Roode Steen 16 en Achterom 6. De stichting kan zich vinden in de noodzaak van funderingsherstel en restauratie. Over de uitwerking van andere ingrepen, met name op het gebied van verduurzaming, toegankelijkheid voor mindervaliden en de route in het museum is echter nog geen overeenstemming. Het feit dat de nieuwe kelder onder Roode Steen 16 en het voorplein van Roode Steen 1 deels in het eigendom van SMB zou worden gerealiseerd, leidt ook tot juridische en financiële vraagstukken die extra uitwerkingstijd vragen.

Kelderruimtes naar een andere plek

De gemeente en SMB zetten zich in om de vertraging te beperken. SMB heeft hiervoor ook extra mensen ingezet. De tijd die nodig is om met SMB tot een definitief ontwerp te komen, wil de gemeente zelf gebruiken om te onderzoeken of het mogelijk is om de beoogde nieuwe kelderruimtes onder Roode Steen 1 en 16 te verplaatsen naar een kelder onder de tuin van Roode Steen 15, het voormalige pand van de Rozenkruisers.

Dit kan een aantal voordelen hebben. Er is minder afstemming nodig, omdat dit pand van de gemeente is. Ook lost dit de vraagstukken over gedeeld eigendom van de kelders op. Bijkomend voordeel is dat de uitvoering van archeologisch onderzoek in open terrein minder ingrijpend en complex is dan onder een bestaand gebouw en minder risico’s met zich meebrengt. De gemeente verwacht rond de zomer een beeld te hebben van de haalbaarheid en de financiële consequenties van deze wijziging.

Subsidies

De gemeente gaat ervan uit dat er voor de zomervakantie een akkoord is bereikt met SMB. De totale vertraging zou dan ongeveer een jaar zijn. Het project gaat waarschijnlijk ook meer kosten. Dat komt deels door de uitloop van de ontwerpfase, maar ook door de stijging van bouw- en materiaalkosten, waar alle bouwprojecten mee kampen.

‘Bouwen aan een toekomstbestendig museum op een van de meest historische plekken in Hoorn is een flinke uitdaging,’ legt verantwoordelijk wethouder Axel Boomgaars uit. ‘Zeker als het ook nog eens gaat om een van de meest iconische panden in de historische Hoornse binnenstad: het Statencollege uit 1632. We wisten dat er een zeer ambitieuze planning lag, vooral vanwege de deadline van landelijke subsidies. Gelukkig hebben we daar nu uitstel voor kunnen krijgen, en we hebben zelfs 1,5 miljoen aan extra subsidies gekregen van het Rijk en de provincie. Ook zij zien het belang om dit bijzondere monumentencomplex een toekomst te geven. Deze vertraging is een tegenslag, maar we blijven er samen de schouders onderzetten voor een goed eindresultaat.’