HOORN - Tijdens evenementen, zoals Koningsdag, is de verkoop van lachgas verboden in Hoorn. Dit is opgenomen in de beleidsregels voor evenementen. Tijdens Koningsnacht en -dag zal er verscherpt toezicht plaatsvinden door politie en gemeentelijke handhavers op de verkoop van lachgaspatronen of -ballonnen.

Volgens burgemeester Jan Nieuwenburg is het verbod nodig om de openbare orde en veiligheid van de vaak jonge bezoekers van evenementen, zoals tijdens Koningsnacht en Koningsdag te kunnen waarborgen. Nieuwenburg: ‘Het verstrekken van lachgas tijdens evenementen vind ik niet gewenst en bovendien zijn de effecten schadelijk voor de gezondheid en leidt het gebruik tot onvoorspelbaar gedrag van mensen.’

Tijdens Koningsdag zullen handhavers van de gemeente samen met de politie verscherpt toezien op de spelregels die in de evenementenvergunningen zijn opgenomen en de openbare orde. Tijdens Koningsnacht (vrijdagavond en -nacht) zullen de handhavers in burger toezicht houden en tijdens Koningsdag (zaterdag) in uniform aanwezig zijn.

Gezondheidsrisico’s
Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van lachgas. Zo kan veelvoudig en verkeerd gebruik onder meer leiden tot hersenbeschadiging, het scheuren van het trommelvlies, hoofdpijn, stikgevaar, bevroren longen, onvruchtbaarheid, ernstige derdegraads brandwonden aan de handen, armen of benen door het bijvullen van de patronen.

Wees alert en meld illegale verkoop
Burgemeester Nieuwenburg doet een beroep op ouders, winkeliers en bezoekers van evenementen om anderen aan te spreken op de gevaren van het gebruik van lachgas en het geldende verbod van de verkoop hiervan. ‘Ouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun kinderen. Dit soort middelen kunnen ernstige schade aanrichten en is niet onschuldig. Bovendien is de verkoop tijdens evenementen verboden. Als u toch ziet dat iemand lachgaspatronen verkoopt dan kun u dit bij ons of de politie melden.’

Evenementenbeleid
Eind 2018 is het verbod op de verkoop van lachgas opgenomen in het evenementenbeleid van de gemeente Hoorn. De organisatie van het evenement is verantwoordelijk en aansprakelijk bij een overtreding van dit verbod. Jeugboa’s van de gemeente wijzen jongeren die tijdens de toezichtrondes worden gezien met lachgas op de gevaren hiervan. De meeste jongeren zijn zich hier totaal niet van bewust, omdat het middel relatief nieuw is en de langetermijneffecten minder bekend.