HOORN - Op 8 mei kwamen bijna 300 omwonenden en andere belangstellenden naar schouwburg Het Park om de nieuwste schetsen voor het stadsstrand te bekijken en te bespreken met de gemeente. Deze schetsen zijn een vervolgstap op het basisontwerp uit 2016. De schetsen tonen oplossingen voor verbeterpunten op het basisontwerp en geven invulling aan de beleving en uitstraling van het stadsstrand.


De nieuwe schetsen zijn te zien op www.hoorn.nl/stadsstrand.

Wethouder Ben Tap: ‘We zijn blij dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de schetsen te komen bekijken. Er waren veel positieve reacties. We hebben de bezoekers gevraagd waar ze enthousiast van worden en wat hun betreft nog beter kan. Dat heeft veel waardevolle inbreng opgeleverd. Deze nemen we waar mogelijk mee in de verdere uitwerking van de schetsen.’

Vervolgstap basisontwerp stadsstrand
Vanuit het basisontwerp dat in 2016 is gemaakt, heeft de gemeente samen met bureau Sant en Co een vervolgstap in het ontwerpproces gemaakt. Belangrijke vragen bij het maken van de nieuwe schetsen waren: hoe moet het gebied eruit komen te zien en hoe willen we het strand beleven. Welke uitstraling willen we dit nieuwe recreatiegebied geven? Daarnaast is in eerdere gesprekken met inwoners, organisaties en adviescommissies over het basisontwerp een aantal verbeterpunten genoemd. Zo is er aandacht gevraagd voor het zicht op geparkeerde auto’s vanaf de Sterflats en het Visserseiland en de ligging van het stadsstrand ten opzichte van de monumentale huidige dijk. Ook deze punten zijn meegenomen in de nieuwe schetsen voor het stadsstrand.

Beleving stadsstrand
In de schetsen voor het stadsstrand zijn de verschillende functies op natuurlijke wijze ingebed op de oeverdijk. Er is invulling gegeven aan de beleving, zichtlijnen en vegetatie van het stadsstrand. Door het gebruik van zachte glooiingen ontstaat een interessant gebied waar recreanten het jaar rond kunnen wandelen en fietsen. De glooiingen zorgen voor een afwisselend zicht op de glooiingen zelf, het Markermeer en de Westfriese Omringdijk. De lage bloemrijke vegetatie zorgt voor een groene uitstraling en houdt het zand op zijn plek. De hogere struikgewassen zorgen voor beschutting tijdens warme dagen.

Verkeer en parkeren
Wandelaars en fietsers hebben een eigen pad dat tussen of over de glooiingen loopt, los van de rijbaan voor auto’s. Via een rijbaan kunnen auto’s van en naar de parkeerplaatsen op de oeverdijk rijden. De auto’s zijn niet dwars op de rijbaan geparkeerd, maar gegroepeerd in ‘parkeerkoffers’. Door deze indeling en de glooiingen nabij de parkeerkoffers gaan de auto’s meer op in de omgeving en zijn ze minder zichtbaar.

Verhouding dijk en stadsstrand
De oeverdijk met het stadsstrand wordt vóór de Westfriese Omringdijk aangelegd (aan de waterzijde). Tussen de deze huidige dijk en de oeverdijk met stadsstrand loopt meanderend water dat in breedte varieert, zodat de dijk en het strand meer los van elkaar komen te liggen. De karakteristieke vorm van de Omringdijk blijft daarbij goed tot zijn recht komen.

Door van de zandige oeverdijk, die nodig is voor de dijkversterking, een glooiend stadsstrand te maken, wordt het contrast tussen beide dijken groter. De unieke identiteit en de cultuurhistorische waarde van de Omringdijk komt daardoor beter tot zijn recht. Ook het stadsstrand in zijn vorm is uniek voor Hoorn, een nieuw recreatiegebied waar inwoners en bezoekers het hele jaar van kunnen genieten.

Wat zijn de volgende stappen?
Wethouder Ben Tap: ‘De inbreng die we op de bijeenkomst hebben opgehaald, nemen we mee in de verdere uitwerkingen van de schetsen. In de tweede helft van 2019 willen we samen met omwonenden en andere belangstellenden komen tot een ontwerp waarin we definitieve keuzes hebben gemaakt over glooiingen, de ligging van voorzieningen op het stadsstrand en de inrichting van het gebied. De Alliantie Markermeerdijken start na de zomer met het opspuiten van de oeverdijk en hoopt de dijkversterking eind 2021 afgerond te hebben. Daarna start op de oeverdijk de aanleg van het stadsstrand en de voorzieningen. In de zomer van 2022 is dit nog niet klaar, maar naar verwachting kunnen we dan wel al genieten van het stadsstrand.’

Achtergrondinformatie dijkversterking en stadsstrand
De Alliantie gaat de komende jaren de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Dat gebeurt op verschillende manieren. De dijk vanaf schouwburg Het Park tot aan de Hulk (en verder) krijgt als versterking een oeverdijk. Dit is een nieuwe dijk die voor de bestaande dijk aan de waterzijde wordt aangelegd. Op de zandige oeverdijk creëert de gemeente een groot stadsstrand waar men kan spelen, wandelen, zonnen, sporten, een kop koffie kan drinken bij het strandpaviljoen, of gewoon lekker kan gaan liggen na een duik in het Markermeer. Het deel van de oeverdijk waar het stadsstrand komt te liggen, wordt ongeveer 130 meter breed en een kilometer lang. Het bevindt zich tussen schouwburg Het Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal.


Vanaf de bestaande dijk komen er twee bruggen naar het stadsstrand: een brug voor voetgangers, fietsers en auto’s ter hoogte van de Galgenbocht. En een voetgangersbrug ter hoogte van Sterflat 1. Vanaf de binnenstad kan men direct ten westen van de schouwburg naar het strand toe. Daar komt een verbinding voor auto’s, fietsers en voetgangers Er is voldoende parkeergelegenheid voor de bezoekers van het stadsstrand. De permanente parkeerplaatsen komen nabij de schouwburg (250 plekken) en nabij de Galgenbocht (120 plekken). Alleen op piekdagen kunnen in het tussengebied ook auto’s parkeren (130 plekken).