HOORN - Iedereen moet kunnen rondkomen. Dat is het doel van het nieuwe beleid voor inwoners die (enigszins) moeite hebben met rondkomen of schulden hebben. In de nieuwe beleidsvisie zijn bestaande hulpmogelijkheden en regelingen samengevoegd met nieuwe hulpaanbod zoals bijvoorbeeld het vroeg signaleren en voorkomen van problemen. Hierbij werkt de gemeente samen met netwerkpartners, maatschappelijke organisaties, bewindvoerders en overheidsinstellingen om inwoners zo goed mogelijk te helpen. Uitgangpunt voor de hulp is dat het persoonlijk, laagdrempelig en duidelijk is, met ruimte voor maatwerk. Naar schatting kan de gemeente met dit totaalaanbod zo’n 4500 huishoudens te helpen.

Wethouder Kholoud al Mobayed: ‘Ons huidige beleid is onderzocht. Daaruit kwam de aanbeveling naar voren om structurele en integrale dienstverlening aan te bieden. Daar hebben wij naar geluisterd. Ook hebben wij naar de kennis en ervaring van inwoners, onze eigen deskundigen en partners geluisterd om de goede dingen uit het huidige beleid en nieuwe wensen samen te voegen. Het resultaat is een totaal hulpaanbod op rondkomen. En dat is uniek in Nederland.’

Moeite met rondkomen

In een enquête van de gemeente onder inwoners gaf 15% aan moeite te hebben met Rondkomen. En nog eens 18% heeft de ene maand wel genoeg geld om de rekeningen te betalen en de andere maand niet. In Nederland, ter vergelijking, heeft 38% moeite met rondkomen. Hoorn doet het iets beter dan dit gemiddelde, maar elke huishouden dat problemen ervaart is er een teveel. Wethouder Kholoud al Mobayed: ‘Het is onacceptabel dat een kind zonder ontbijt naar school gaat. En ik hoor ook veel verhalen van mensen die zich schamen om hulp te zoeken. Terwijl het vaak niet eens iemands schuld is dat er schulden zijn, door bijvoorbeeld een scheiding of verlies van baan. Zeker door de coronacrisis kunnen mensen opeens in de problemen komen. Aan hen is het advies om bij de eerste signalen van geldzorgen meteen aan de bel te trekken om grotere problemen te voorkomen. Wij staan voor hen klaar’.

De hulpvraag centraal; niet het systeem
Met dit nieuwe beleid wil de gemeente de komende jaren bereiken dat inwoners en hun omgeving beter in staat zijn om geldzorgen te signaleren en op te kunnen oplossen, maar ook dat zij hulp durven vragen. Als zij die stap eenmaal hebben genomen moet hulp vragen of een vraag stellen ook eenvoudig zijn. Daarnaast krijgen professionals de ruimte om hulp in te zetten die zij nodig vinden en maatwerk te leveren. Deskundigen van het nieuwe team Rondkomen binnen 1.Hoorn krijgen de hulpvragen binnen en zijn het aanspreekpunt voor inwoners. Zij kijken niet alleen naar hulp bij rondkomen, maar ook naar eventuele nodige zorg en ondersteuning binnen het gezin of huishouden. De inwoners kunnen dus meer verwachten van de gemeente. Zo kunnen inwoners beter geholpen worden en sneller weer meedoen in de samenleving met minder of geen geldzorgen of chaos.

Samenwerking met partners
Samen met partners, zoals WerkSaam, Intermaris en Stichting Netwerk wordt veel tijd en energie gestoken in het vroeg signaleren van mogelijke geldproblemen, maar ook het geven van voorlichting om problemen voor te zijn. Samen met de accountmanager Rondkomen Miranda Rood is er een aanspreekpunt voor partners zoals voor scholen en organisaties waar inwoners met een laag inkomen aankloppen voor hulp. De uitvoering van het totale beleid, van preventie tot maatwerkoplossingen tot bewindvoering bedraagt ongeveer 5 miljoen per jaar.

Vraag om hulp!

Maakt u zich zorgen over geld? Heeft u schulden? Of kunt u niet op tijd uw rekeningen betalen? Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u financiële zorgen? De gemeente kan u hierbij helpen. Vraag om hulp! Problemen met geld worden snel groter als u niets doet. Hoe sneller u hulp zoekt, hoe sneller u uit de problemen bent of hoe beter eventuele grotere problemen voorkomen kunnen worden. Blijf er niet mee zitten, maar praat erover of zoek hulp bij team Rondkomen van 1.Hoorn. Hoe eerder, hoe beter. Meer informatie vindt u op www.hoorn.nl/rondkomen Inwoners die door corona een inkomensverlies van 30% of meer hebben, kunnen de TONK-regeling aanvragen op www.hoorn.nl/tonk