HOORN - De gemeenteraad heeft unaniem besloten de benodigde investeringen voor het stadsstrand en de Westerdijk beschikbaar te stellen. Via een motie besloot de raad om Recreatieschap Westfriesland te vragen voor het stadsstrand de onderhoudstaak op zich te nemen en daarvoor geen extra financiële bijdrage te vragen van de gemeente Hoorn.

Voor de realisatie van het gehele project stadsstrand en Westerdijk is in totaal ruim 13 miljoen euro nodig. Daarmee kan de gemeente de aanleg en het onderhoud van het stadsstrand, inclusief de zwemsteiger, de sport- en spelmogelijkheden, en het fiets- en voetpad en de inrichting op de steunberm van de Westerdijk realiseren. In juni 2020 heeft de gemeenteraad het ontwerp voor het stadsstrand gekozen.

Motie onderhoud toekomstig stadsstrand
Fractie Tonnaer diende samen met VOCHoorn en Christen Unie een motie in om Recreatieschap Westfriesland te vragen voor het toekomstige stadsstrand de onderhoudstaak op zich te nemen en daarvoor geen extra financiële bijdrage te vragen van de gemeente Hoorn. Het stadsstrand zal bezoekers aantrekken uit heel West-Friesland en krijgt daardoor een regionale functie. De gemeente is al in gesprek is met het Recreatieschap Westfriesland voor het uitvoeren van het onderhoud van het toekomstig stadsstrand. Recreatieschap Westfriesland heeft de meeste ervaring en kennis om landschap, vaarroutes en natuur- en recreatiegebieden te onderhouden in Westfriesland. De partijen geven in hun motie aan dat er binnen de gemeente geen recreatiegebied door het Recreatieschap Westfriesland wordt onderhouden, en dat de gemeente Hoorn desondanks jaarlijks 420.000 euro bijdraagt aan het Recreatieschap Westfriesland. De motie is aangenomen, alleen Hoorn Lokaal stemde tegen.

Sport en spel op het stadsstrand
In september konden inwoners uit Hoorn en de regio via het platform ‘Voor een mooie stad’ ideeën delen voor de invulling van het Hoornse stadsstrand op het gebied van sport, sport en horeca. Er zijn bijna honderd unieke ideeën gedeeld, en meer dan 3.000 mensen hebben hun stem uitgebracht en/of de ideeën verder aangevuld. Uit de eerste tien ideeën die veel stemmen hebben gekregen, wil de gemeente de volgende ideeën realiseren op het stadsstrand: een voetbalveldje/ sportgedeelte, een beachvolleybalveld, openbare fitnesstoestellen/ calisthenics park, en een speelplek/tuin voor kinderen. Dit worden openbare sport- en speelplekken waar iedereen gratis gebruik van kan maken. Voor de realisatie van sport- en spelmogelijkheden heeft de raad 330.000 euro beschikbaar gesteld (als onderdeel van het totale budget voor het stadsstrand).

Planning stadsstrand
De oeverdijk vormt de basis voor het stadsstrand. De Alliantie Markermeerdijken is in oktober 2019 gestart met het opspuiten van het zand voor de oeverdijk. De Alliantie verwacht dat de aanleg van de oeverdijk, inclusief rustperiodes, in het voorjaar 2022 klaar is. Daarna kan de gemeente starten met de aanleg van het stadsstrand. Dit neemt ongeveer een jaar in beslag. Uiterlijk voorjaar 2023 is het stadsstrand klaar voor gebruik.

Meer informatie
Voor meer informatie over het stadsstrand en het fiets- en voetpad op de Westerdijk: www.hoorn.nl/stadsstrand.
Voor meer informatie over de versterking van de Markermeerdijken: www.markermeerdijken.nl.