HOORN - In de herfst- en wintermaanden voert de gemeente diverse snoeiwerkzaamheden uit. Op sommige locaties wordt het groots aangepakt. Er wordt gesnoeid om de beplanting fris en jong te houden.

De winter is de ideale periode om te snoeien. In deze periode is er minder nadeel voor de natuur. De beplating is in rust en veelal kaal en het broedseizoen is nog niet begonnen. De sierbeplanting in de wijken wordt ongeveer een keer in de 4 á 5 jaar gesnoeid. Het grovere plantsoen, ook wel bosplantsoen, een keer per 7 tot 10 jaar. Afhankelijk van de gebruikte beplanting en de plek van het plantsoen kan hier van worden afgeweken. Door te snoeien blijft de beplanting fris en jong.

Werkzaamheden IJsvogel

Onlangs is het park rondom de IJsvogel in Blokker grondig aangepakt. Naast het verzoek van de inwoners om het park beter te onderhouden, heeft ook het Hoogheemraadschap verzocht de waterkanten vrij te maken. Dit betekent dat de walkanten vrij zijn gemaakt van houtige begroeiing, zoals boompjes en heesters. Om dat zo te houden wordt er vanaf nu jaarlijks gemaaid.

Frisse uitstraling

Samen met deze werkzaamheden is ook de begroeiing bovenop de eilanden meegenomen. Op sommige plekken zijn bloemmengsels ingezaaid. Die worden daarna jaarlijks gemaaid om het gewas fris te houden en te voorkomen dat houtige begroeiing het overneemt. Waar het wel kan krijgen de bomen en heesters de ruimte om terug te groeien. Hiermee krijgt het park weer haar frisse uitstraling die het verdient, zonder wildernis.

In de zomer weer op mooie hoogte

Dick Bennis, wethouder openbare ruimte en stadsbeheer: ‘In de zomer ben ik met twee collega’s van stadsbeheer bij de bewoners van de IJsvogel geweest. Zij kwamen met het dringende verzoek om het groen beter te onderhouden. Als er na lange tijd rigoureus gesnoeid wordt, lijkt dit een enorme kaalslag. Een enkeling schrikt daarvan, maar de meeste inwoners zijn blij met de aanpak van het park. De beplanting zal in de zomer weer op mooie hoogte zijn, net zoals het opnieuw ingerichte groen.’ Dick Bennis, wethouder openbare ruimte en stadsbeheer:

Hergebruik snoeihout

In de winter wordt er voornamelijk met de kettingzaag gesnoeid. Het gesnoeide hout wordt verzameld en versnipperd. Dit versnipperde hout gebruikt de gemeente om snipperpaden aan te vullen of het wordt afgevoerd naar een composteerbedrijf.