HOORN - Uiterlijk 1 juni 2024 gaat het tweede deel van Stadsstrand Hoorn open. De brug die dit deel van het stadsstrand verbindt met de Westfriese Omringdijk is dan nog niet klaar. Totdat de brug klaar is, bereiken bezoekers het stadsstrand via de toegang die er al is vlakbij de schouwburg. Na opening van het tweede deel heeft Hoorn het grootste aan een meer gelegen stadsstrand van Nederland.

Wethouder Arthur Helling: ‘De meeste voorzieningen op het tweede deel van het stadsstrand zijn uiterlijk 1 juni 2024 klaar voor gebruik. Het eerste deel van het stadsstrand is zeer positief ontvangen door onze inwoners en andere bezoekers. Ik ben daarom ook blij dat men vanaf deze zomer ook kan genieten van het tweede deel van het stadsstrand. Net als het eerste deel, biedt dit deel uitgebreide recreatiemogelijkheden. Helaas is de verkeersbrug nog niet klaar. Omdat dit een tijdelijke situatie is, hebben we gezocht naar een praktische oplossing. Bezoekers kunnen het tweede deel van het stadsstrand vanaf deze zomer tijdelijk bereiken via de bestaande toegang.’

Fiets- en autoparkeren op het stadsstrand

Sinds de opening van het eerste deel van het strand op 1 juli 2023 is de toegang naast de schouwburg al in gebruik voor fietsers en voetgangers. De autoparkeerplaatsen die toen nog niet gebruikt konden worden, zijn inmiddels klaar. Vanaf de start van het zwemseizoen op 1 mei 2024 kan men parkeren op de grote parkeerellips op het stadsstrand direct naast de toegang. Ook kan men parkeren in de parkeergarage van de schouwburg of op omliggende parkeerterreinen. Zodra de grote parkeerellips in het eerste deel strand is opengesteld, monitort de gemeente het parkeergebruik. Als blijkt dat er meer autoparkeerplaatsen nodig zijn, wordt een tweede parkeerterrein in het eerste deel van het strand geopend. Voor fietsers zijn langs het fietspad over het gehele strand een groot aantal fietsparkeerplekken. Fietsers en voetgangers kunnen via de fiets- en wandelpaden het gehele stadstrand bereiken.

Bruggen stadsstrand

In opdracht van de gemeente Hoorn bouwt de Alliantie Markermeerdijken drie bruggen die er hetzelfde uit komen te zien. Naast de verkeersbrug aan het einde van strand, komt halverwege het stadsstrand een

wandelbrug, en verderop over de oeverdijk komt een fiets- en wandelbrug bij de Hulk. De bruggen worden mede met steun van de provincie Noord-Holland aangelegd. Deze drie bruggen zijn later klaar dan gepland. De bouw van de bruggen blijkt complexer dan de Alliantie Markermeerdijken had ingeschat. Vanwege discussie over meerkosten heeft de Alliantie Markermeerdijken het werk aan de bruggen stilgelegd.

Dit leidt tot verdere vertraging in de aanleg. Intensief overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau heeft niet tot overeenstemming geleid.

De gemeente start nu een kort geding om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden aan de bruggen weer worden hervat.

Voorzieningen recreatiegebied stadsstrand Hoorn

Het gehele stadsstrand is een groot recreatiegebied waar je onder andere kunt wandelen, fietsen, zonnen, zwemmen, spelen en sporten. Het eerste deel biedt een groot speelschip, een fitness/calisthenicspark, speeltuintjes, parkeervoorzieningen en toiletten. In het midden bij de uitkijkheuvel staat een foodtruck. In het tweede deel komen een volleybalveld, voetbalveld, een duik- en zwemsteiger, parkeervoorzieningen en extra toiletten. In dit deel van het strand komt ook een strandpaviljoen. De betrokken ondernemer is nog bezig met het verkrijgen van de benodigde vergunningen om te kunnen starten met de bouw. Het is op dit moment daarom nog niet te zeggen wanneer het strandpaviljoen klaar is. Als de verkeersbrug bij het einde van het stadsstrand nog niet beschikbaar is op het moment dat het paviljoen opent, zal bestemmingsverkeer naar het paviljoen tijdelijk mogelijk worden gemaakt via de weg op het stadsstrand.

Hondenstrand

Omdat er behoefte is aan een plek waar honden los kunnen lopen, komt direct grenzend aan het tweede deel van het stadsstrand een losloopgebied voor honden met opruimplicht. Wethouder Arthur Helling: ‘Dit gebied wordt een hondenstrand met opruimplicht waar hondenbezitters met hun hond kunnen recreëren en waar honden het water in mogen. Omdat de Alliantie Markermeerdijken nog aan het werk is in het gebied bij het hondenstrand, wordt het hondenstrand afgeschermd van het werkgebied. Dit maakt het mogelijk om het hondenstrand gelijk met het gehele stadsstrand in de zomer van 2024 veilig open te stellen.’ In september 2024 wordt dit gebied nog ingezaaid. Om de grasmat de ruimte te geven om goed te ontwikkelen, wordt het hondenstrand daarom vanaf september tijdelijk afgesloten.

Zodra de vegetatie sterk genoeg is, gaat het hondenstrand permanent open.

Kijk voor meer informatie over het stadsstrand op

https://strand.hoorn.nl