HOORN - Het college van B en W van Hoorn stelt de gemeenteraad voor om een tussenstap te maken voordat de raad een besluit neemt over de ontwerp bestemmingsplannen voor de Poort van Hoorn.

Het college stelt voor om op 7 december een extra informatiebijeenkomst voor de raad te organiseren en de besluitvorming over de ontwerp bestemmingsplannen aan te houden tot 18 januari (commissie) en 8 februari (gemeenteraad). Volgens planning zou de gemeenteraad op 26 oktober een besluit nemen over de ontwerp bestemmingsplannen voor het stationsgebied en het Pelmolenpad en de Prismalocatie. In de commissie van 28 september bleek de raad echter nog veel vragen te hebben over de plannen, onder meer over de mogelijkheden voor meer ondergronds parkeren en het woningbouwprogramma. Het college denkt dat het de kwaliteit en zorgvuldigheid van de besluitvorming ten goede komt als er ruimte gemaakt wordt om deze vraagstukken met elkaar te bespreken.

Extra informatiebijeenkomst
Het college stelt voor om op 7 december nog een extra informatiebijeenkomst voor de raad te organiseren. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor ondergronds parkeren en het beeldkwaliteitsplan zijn dan afgerond en kunnen besproken worden. Ook is er ruimte om alle vragen en wensen vanuit de raad te bespreken. De besluiten over de ontwerp bestemmingsplannen zouden dan aangehouden worden en opnieuw geagendeerd worden in de commissie van 18 januari en de gemeenteraad van 8 februari.

Raad 26 oktober

Op 26 oktober neemt de raad een besluit over dit voorstel. De vergadering start om 19:00 uur en is live bij te wonen of te zien via de livestream op www.hoorn.nl/raad. Hier staat ook de agenda en de bijbehorende stukken die de raad bespreekt.