HOORN - De TONK-regeling is verlengd tot 1 oktober. Deze eenmalige uitkering is voor inwoners en ondernemers die tussen 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 te maken hebben (gehad) met een inkomensverlies van minimaal 30% door corona. Het minimumbedrag is verhoogd van 1600 euro naar 2400 euro. De mensen die al geld vanuit de regeling hebben gekregen, krijgen dit bedrag aangevuld tot 2400 euro. Het bedrag hoeft niet te worden terugbetaald, en er hoeft geen belasting over te worden betaald. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Moeite met noodzakelijke woonkosten
Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten, zoals huur of hypotheek, te betalen. Wethouder Kholoud al Mobayed: ‘Er is niets vervelender dan tussen wal en schip vallen als het water je aan de lippen staat. Daarom is deze regeling een goed vangnet. Wij kunnen iedereen helpen. Zowel met deze regeling als maatwerk via onze inkomensondersteuning. De deskundigen hebben ook contacten met het ondernemersplein en andere netwerkpartners om ervoor te zorgen dat mensen het hoofd boven water houden.’

Eenmalige uitkering verhoogd
De regeling is een eenmalige uitkering van minimaal 2400 euro die niet terugbetaald hoeft te worden. Omdat het geen inkomen is, hoeft er ook geen belasting over te worden betaald. De TONK kan aangevraagd worden op de website van de gemeente via www.hoorn.nl/tonk Inwoners die tussen 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 te maken hebben (gehad) met een inkomensverlies van 30% of meer door corona komen in aanmerking voor de regeling. De gemeente Hoorn voert deze regeling zelf uit en is ook bedoeld voor ondernemers in nood met hun privé-woonkosten. Tot nu toe vroegen zo’n 100 inwoners de regeling al aan.

Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling helpt inwoners en ondernemers uit Hoorn die tot nu toe niet in aanmerking kwamen voor regelingen zoals de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) en de bijzondere bijstand. De regeling geldt voor zowel ondernemers/zzp’ers, werknemers of werkzoekenden met financiële problemen die te maken hebben met een inkomensdaling van 30% of meer als gevolg van de coronacrisis.

Overige steunregelingen

- Naast de TONK regeling zijn er nog meer mogelijkheden om inwoners en ondernemers te steunen. Het inkomen kan aangevuld worden via:
een vergoeding voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Het gaat om kosten die u door speciale omstandigheden moet maken en nergens anders (volledig) vergoed krijgt. Voor kinderen vanaf de basisschool bieden wij bijvoorbeeld de computerregeling. Deze vergoeding heet Bijzondere bijstand.
- de woonkostentoeslag. Hiermee kunt u de woonlasten blijven betalen bij een laag inkomen. Deze toeslag is voor zowel huur als koop. En geldt voor een periode van maximaal twaalf maanden.
- budgetcoaching. Hulp om te kijken waar u op kunt besparen.
- hulp op maat bij schulden of betalingsachterstanden. Samen proberen we uw situatie zo snel als mogelijk schuldenvrij te maken.
- landelijke tegemoetkomingen. Hieronder vallen onder andere de huurtoeslag, zorgtoeslag of het kindergeboden budget.

Meer informatie

Meer informatie over de TONK-regeling: www.hoorn.nl/tonk
Meer informatie over andere steunregelingen en hulp bij rondkomen vindt u op www.hoorn.nl/ondernemen en www.hoorn.nl/rondkomen