HOORN - Vanwege de verkeersveiligheid komt er dit voorjaar een tijdelijk fietspad naar de fietstunnel naar bedrijventerrein Zevenhuis. Het pad loopt over het asfalt van de oude Westfrisiaweg richting de Marowijne. Zo kunnen bezoekers en werknemers veilig van Zevenhuis richting de stad en andersom fietsen.

Op Zevenhuis gaan steeds meer bedrijven open. Ook opent het Multi Traffic Point, met daarin horecagelegenheden, in mei de deuren. Daarom is de het noodzakelijk de fietstunnel richting Zevenhuis op korte termijn te ontsluiten.

Tijdelijk fietspad
Omdat een definitieve aansluiting meer voorbereidingstijd vergt, heeft het college van B en W besloten om eerst een tijdelijk fietspad op de oude Westfrisiaweg aan te leggen. De vrees bestaat dat (jonge) fietsers anders via de Strip en de rotonde, die alleen toegankelijk zijn voor auto’s en vrachtverkeer, naar Zevenhuis zullen gaan. De fietsroute over de Rijweg betekent namelijk ruim een kilometer extra omfietsen. Dit levert mogelijk gevaarlijke situaties om, mede doordat de rotonde bij de op- en afrit van de Westfrisiaweg ligt.

Aan de noordzijde legt Exploitatiemaatschappij Zevenhuis op korte termijn een pad naar de tunnel aan. Zo ontstaat een veilige fietsroute tussen Zevenhuis en de stad.

Definitieve aansluiting
Tegelijkertijd bereidt de gemeente een definitieve aansluiting voor. Dit gebeurt in overleg met de omgeving. Het ontwerp voor de definitieve aansluiting wordt voorgelegd aan de raad, die hier ook om had gevraagd. In een motie had de raad in november 2019 opgeroepen om geen tijdelijke aansluiting aan te leggen, maar vanwege verkeersveiligheid heeft het college van B en W dus besloten ook een tijdelijk pad te realiseren.