HOORN - Hoorn heeft een nieuw terrassenbeleid. Het voorgaande beleid stamt uit 2017 en was aan herziening toe. In de coronaperiode is geëxperimenteerd met grotere terrassen. Dit was nodig om meer afstand mogelijk te maken tussen bezoekers. En de omzet van de horeca op peil te houden. In een evaluatie van de grotere terrassen is gekeken of het mogelijk is dit permanent te maken. Hieruit bleek dat het merendeel van de ondernemers, bewoners en gebruikers van de binnenstad positief waren over de grotere terrassen.

Meer levendigheid in de Binnenstad

Grotere terrassen zorgen voor meer levendigheid in de Binnenstad. Dat bleek uit de evaluatie waarbij veel doelgroepen zijn betrokken. Ondernemers, bewoners, gebruikers, maar ook organisaties als Oud Hoorn, Koninklijke Horeca Nederland en het Westfries Museum. De verruiming is vanuit verschillende invalshoeken bij de gemeente bekeken, zoals verkeer, veiligheid en toezicht, erfgoed en stadsbeheer. Afgezien van een enkel incident hebben de terrassen niet voor grote problemen gezorgd. Binnen het nieuwe beleid is ook gekeken naar maatwerk.

Dynamische afsluiting van 11.00 tot 06.00 Roode Steen

Het terrasseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober, in die periode gaat ook de dynamische afsluiting op het West in werking. Er is per terras gekeken naar maatwerk oplossingen. Tussen 06.00 en 11.00 uur is het mogelijk voor vrachtverkeer om de binnenstad te bevoorraden en om 11.00 uur wordt de Roode Steen afgesloten tot 06.00 uur ’s ochtends. Op deze manier bevorderen we de verkeersveiligheid van terrasbezoekers en voetgangers.

Op de Oude Doelenkade stonden in de coronapandemie de terrassen op de stoep en deels op de parkeerplaatsen. De terrassen uitbreiden naar de parkeerplaatsen is niet wenselijk vanwege de verkeersveiligheid, ze staan dan te dicht bij de rijbaan. Om hier grotere terrassen mogelijk te maken is het nodig om de stoep breder te maken. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de straat, het wandelen aan de kade en de leefbaarheid van de stad. Ook de laad en los voorziening wordt verbeterd. Enkele bewoners hebben hier al lang klachten over. De ondernemers en bewoners worden betrokken bij deze herinrichting, omdat dit ook gevolgen heeft voor de parkeermogelijkheden.

Meubilair van de terrassen

Meer meubilair in de binnenstad is bepalend voor het beeld. Het leidde in de afgelopen jaren tot een wat rommelig aanzien, ook door het opslaan ervan in de openbare ruimte. De gemeente heeft dan ook uitgangspunten voor de kleur en het materiaal gegeven. Op de pleinen willen we het open karakter behouden waardoor losse elementen als plantenbakken en schermen niet worden toegestaan. Op andere plaatsen kijken we of het onder voorwaarden wel mogelijk is om plantenbakken en schermen te plaatsen.

De terrassen zijn beoordeeld op de ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, aangezicht, (verkeers)veiligheid en overlast voor omwonenden. Het merendeel voldoet aan de voorwaarden voor het vergroten van het terras. Wij denken met het nieuwe terrassenbeleid onze mooie Hoornse binnenstad een impuls te geven om te vertoeven met nog meer plezier.