HOORN - De gemeente Hoorn heeft voor de komende vier jaar een nieuwe subsidie- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Stichting Netwerk. De gemeente werkt samen met Netwerk aan een sociale gemeente waarin iedereen mee kan doen. Zij zorgen voor een aansprekend aanbod dat past bij de doelstellingen van de gemeente en de wensen van onze inwoners.


Voor 2020 gaat het om een bedrag van bijna 3 miljoen euro voor het organiseren van activiteiten en lichte ondersteuning voor de doelgroep van ‘0 tot 100 jaar’. Naast het welzijnswerk beheren zij de wijkcentra, de stadsspeeltuin en het pop- en cultuurpodium Manifesto.

De gemeente Hoorn heeft de afspraken in de nieuwe subsidieovereenkomst met Stichting Netwerk vastgelegd tot en met eind 2023. Wethouders Samir Bashara en Kholoud al Mobayed: ‘Wij kennen Netwerk als een goede partner die dicht bij de inwoners staat. De wijkcentra in het bijzonder bieden een toegankelijke ontmoetingsplek met activiteiten voor buurtbewoners. Zij helpen samen met andere organisaties in Hoorn om onze visie voor een sociale gemeente, waarin iedereen telt, waar te maken. We kijken uit naar de samenwerking.’

Wat is nieuw aan de samenwerking?

De gemeente en Stichting Netwerk willen nog meer inspelen op behoeften en wensen van inwoners door samen te kijken of activiteiten nog voldoende aansluiten en ook samen keuzes te maken in het aanbod. Vanzelfsprekend worden ook buurtbewoners en initiatieven hierin meegenomen. Zo kunnen zij continu in blijven spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven voor de stad en zetten ze in wat nodig is.

De komende jaren wordt ook meer aandacht besteed aan het zichtbaar maken van de maatschappelijke effecten van het welzijnswerk. Wat voor de ene inwoner bevorderend is voor lijf en leden of gelukkig maakt, kan voor de ander heel anders zijn. Daarom is het niet alleen belangrijk om te ‘tellen’, maar ook meer te gaan vertellen. Netwerk vertaalt die behoeften/wensen van de inwoners én de maatschappelijke opgaven van de gemeente naar een passend aanbod.

Directeur-bestuurder van Stichting Netwerk, Jessica van der Bilt is blij met de verlengde samenwerking: ‘Samen met inwoners, vele vrijwilligers en andere organisaties bouwen wij mee aan een sociale gemeente met gelijke kansen voor iedereen. Inwoners kunnen hun talenten ontdekken en ontwikkelen, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Met de afspraken die er nu liggen kunnen we dit blijven doen.’

Wat blijft hetzelfde?

Het welzijnswerk is zichtbaar, toegankelijk, preventief, deskundig en sluit aan bij bestaande activiteiten en het preventieve zorgaanbod. Doel is voorkomen dat kleine problemen groot worden. Het welzijnswerk wordt samen met de partners uit het veld gedaan, zoals met 1.Hoorn, wijklabs, zorgaanbieders, maatschappelijke begeleiding voor vergunninghouders, veiligheid en toezicht en met de betrokken inwoners en ruim 800 vrijwilligers.

Stichting Netwerk helpt de gemeente bij het faciliteren van lichte ondersteuning en werkt hierin samen met 1.Hoorn. Dat draagt bij aan het verbinden van inwoners en stimuleren van de eigen kracht door gebruik te maken van de sociale omgeving zonder dat er zwaardere zorg nodig is.

De succesvolle innovatieprojecten die Stichting Netwerk heeft opgestart worden onderdeel van het bestaande aanbod. Het gaat om ‘Onvergetelijke ontmoetingen’ en ‘Vraag ‘t je buur(t)’.