HOORN - De stimuleringsregeling van de gemeente Hoorn om woningen boven en in winkels te realiseren is populair. De regeling ging per 1 januari 2021 van start en het budget van 75.000 euro voor 2021 was binnen korte tijd op. In totaal werden er 9 aanvragen ingediend voor in ieder geval 26 woningen. Het budget voor 2021 is toegekend aan 3 plannen, in totaal goed voor 10 tot 12 woningen.

Populair
Op initiatief van de fracties van de VVD en Fractie Tonnaer besloot de gemeenteraad om de stimuleringsregeling in te stellen. Dat de regeling populair is blijkt wel uit het feit dat het budget van 75.000 euro voor 2021 eind maart al volledig toegekend was. In totaal werden er negen aanvragen ingediend. Met hulp van de stimuleringsregeling worden in 2021 drie plannen voor tien tot twaalf woningen gerealiseerd. Met de andere aanvragers is afgesproken dat zij op de reservelijst komen, voor het geval dat een van de plannen toch niet op tijd gerealiseerd kan worden. En anders schuiven zij door naar 2022.

Alle ruimte benutten
‘Er is een duidelijke behoefte aan deze regeling,’ benadrukt wethouder Marjon van der Ven. ‘De afgelopen jaren loopt het aantal winkels en het aantal vierkante meters winkeloppervlak terug, zeker buiten het kernwinkelgebied. Daarnaast staan er veel bovenruimtes van winkels leeg. Er is dus veel onbenutte ruimte in onze stad. Tegelijkertijd is de woningnood in Hoorn hoog, net als in de rest van het land. Samen met de Woningmakers (een samenwerkingsverband tussen de gemeente, woningcorporaties, ontwikkelaars en makelaars) werken we keihard aan het bouwen van nieuwe woningen in onze stad. We willen de komende jaren samen zo’n 500 woningen per jaar bouwen. En alle beetjes helpen daarbij. Met deze stimuleringsregeling in de binnenstad slaan we twee vliegen in één klap; we benutten leegstaande winkels en verdiepingen én we realiseren woningen voor woningzoekenden. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe bewoners ook weer gebruik maken van alle voorzieningen in de binnenstad. Dat is belangrijk om als stad aantrekkelijk te blijven’

Vervolg
Na de zomer wordt de ‘Stimuleringsregeling boven en in winkels’ op een aantal punten verbeterd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een maximum aantal woningen per aanvraag waaraan subsidie wordt toegekend, zodat meer partijen gebruik kunnen maken van de regeling. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om het gebied waarvoor de regeling wonen in winkels geldt uit te breiden om eventuele leegkomende winkelruimte te benutten voor woningen. Verder gaat de gemeente verkennen of er bij de provincie ook financiële mogelijkheden zijn voor het realiseren van woningen boven en in winkels.