ZWAAG - De gemeenteraad heeft dinsdag besloten tot een extra verruiming van de subsidiemogelijkheden voor buitensportverenigingen die samenwerken of fuseren. Hierdoor gaan de clubs HSV Sport 1889 en Rugby Club West-Friesland samenwerken aan renovatie van de huidige clubaccommodatie van HSV Sport.

Samen op gerenoveerde accommodatie HSV Sport 1889
Sinds 2014 is er overleg over de toekomst van de sport in Risdam-Noord. De gesprekken gingen over het voortbestaan van HSV Sport, de verdere ontwikkeling van Rugby Club West-Friesland en het behoud van sportief aanbod in de wijk. HSV Sport heeft moeite om de vijf gemeentelijke voetbalvelden voldoende te vullen met leden, terwijl Rugby Club West-Friesland kampt met ruimtegebrek. Vorig jaar april is besloten tot herinrichting van de sportvelden. Met drie sportvelden en een gerenoveerde accommodatie zijn de beide sportverenigingen klaar voor de toekomst.

Geen nieuwe accommodatie maar renovatie
HSV Sport en Rugby Club West-Friesland hadden de ambitie om een nieuwe accommodatie op sportpark De Kromme Elleboog laten bouwen. Door prijsstijgingen in de bouwsector is het niet mogelijk om dit binnen budget te realiseren. Daarom is een plan ontstaan om de clubaccommodatie van HSV Sport te renoveren en te ontwikkelen tot een vitaal sportpark.

Geen uitgewerkt plan maar stapsgewijze aanpak
Het huidige projectplan richt zich op het sportgedeelte van het park (plangebied A). Dit gedeelte zal intensiever gebruikt gaan worden door de komst van de rugbyclub. Door een overcapaciteit wordt het totaal aantal sportvelden teruggebracht. Eén van de sportvelden heeft de afgelopen jaren al een openbare recreatieve functie gekregen. Een deel van dit algemene speelveld zal gebruikt worden voor inpassing van een sportveld. Tegelijkertijd komt een ander en groter deel aan sportvelden vrij. Dat is plangebied B. Pas na het uitwerken van plangebied A zal worden gewerkt aan het maken van plannen en participatie voor plangebied B, het recreatieve deel van het park.

Betrekken van de buurt
Nu de gemeenteraad het startsein heeft gegeven, kan ook worden begonnen met de organisatie van parkbijeenkomsten voor de betrokken partijen, zoals direct omwonenden, hondenbezitters en kinderen. Zij kunnen input leveren voor de inrichting van het sportdeel van het park. Bovendien wordt bij de inrichting van het sportdeel van het park (plangebied A) rekening gehouden met de wensen uit de buurt en de input van onder meer buurtgroep Risdam-Noord Groen.

Toekomst voor sport in Risdam Noord
Wethouder Kholoud Al Mobayed is blij met deze stap “Het is goed voor de buurt dat sport behouden kan worden voor Risdam-Noord. Met een toekomstperspectief voor HSV Sport en Rugby Club West-Friesland, maar ook kansen voor een breder recreatief gebruik van het park”.