HOORN - In april heeft de gemeenteraad besloten de starterslening van maximaal € 50.000 starterslening beschikbaar te maken voor woningen tot € 355.000. Daarvoor kon het bedrag voor woningen tot € 250.000 geleend worden. De gemeenteraad besloot ook € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor extra startersleningen.

Tijdens het VNG Jaarcongres 2023 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeente Hoorn een motie ingediend om de starterslening ook beschikbaar te maken voor kopers van woonwagens. De motie is onder luid applaus aangenomen.

Wethouder Wonen, Marjon van der Ven: 'Een starterslening is beschikbaar voor allerlei woonruimten, zoals een tiny house, maar niet voor een woonwagen. Dat is gek. Ook woonwagenbewoners kunnen als starters op de woningmarkt een financieel steuntje in de rug gebruiken. Er is geen verschil in de woonwens van jonge starters, de vorm van hun woonruimte moet niet uitmaken. Daarom vinden we dat de starterslening ook beschikbaar moet komen voor starters die een woonwagen willen kopen. Voor zover dat past binnen het gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid.'

Belangrijke eerste stap

Met de motie die gemeente Hoorn heeft ingediend bij de ledenvergadering van het VNG Jaarcongres verzoekt zij het bestuur om tot overleg te komen met de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De VNG zet zich in het overleg in om de starterslening ook beschikbaar te krijgen voor woonwagens. Wethouder van der Ven is daar blij mee: 'Alle starters vormen de toekomst van onze stad en gemeente. Daarom is dit een belangrijke eerste stap.'

Motie Jeugdwet

Tijdens het VNG Jaarcongres werd ook de motie Hervormingsagenda Jeugd onder applaus aangenomen. Deze motie werd door de gemeenten Dijk en Waard, Schagen en Hoorn ingebracht en heeft betrekking op het uitvoeren van de Jeugdwet.

Meer informatie over de starterslening staat op www.hoorn.nl/starterslening.