HOORN - De gemeente gaat 18 nieuwe bomen planten langs de Westerdijk. Deze bomen komen ter vervanging van de huidige 13 Canadese populieren langs de Westerdijk. Het geheel wordt ingericht als een parkstrook met verschillende bomen op verschillende afstanden van elkaar. Op 22 oktober heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vergunning verleend voor het planten van de nieuwe bomen.


Op 20 oktober heeft de gemeenteraad de motie aangenomen om langs de Westerdijk zo snel mogelijk nieuwe bomen te planten nadat de bestaande Canadese populieren zijn gekapt. Nu de vergunning voor het planten van de nieuwe bomen is verleend, kan het college deze motie snel uitvoeren. Naar verwachting worden uiterlijk eind november de Canadese populieren gekapt. Enkele weken na de kap plant de gemeente de 18 nieuwe bomen.

Locatie nieuwe bomen
De huidige 13 Canadese populieren staan in het dijklichaam. De nieuwe bomen kunnen vanwege veiligheidseisen aan waterkeringen niet op dezelfde plek teruggeplaatst worden. In overleg met het Hoogheemraadschap is gezocht naar de juiste plekken voor de nieuwe bomen. Dat is uiteindelijk gelukt: de nieuwe bomen komen op voldoende afstand van het dijklichaam, en dichtbij genoeg om van te genieten tijdens een wandeling op de dijk. Het geheel wordt ingericht als een parkstrook met verschillende bomen op verschillende afstanden van elkaar. De grotere boomsoorten staan verder van het dijklichaam af dan de kleine boomsoorten.

Keuze bomen
De bomen variëren niet alleen in grootte en vorm maar ook in beeld: herfstkleur, bloesem, vrucht. Er worden vier bomen van de 1e grootte geplant, deze bomen worden hoger dan 15 meter. Voorbeelden zijn de iep en de plataan. Er komen zeven bomen van de 2e grootte, deze worden tussen de 8 en 15 meter hoog. Voorbeelden zijn de linde en de esdoorn. Verder worden er zeven bomen van de 3e grootte geplant. Als deze volgroeid zijn, blijven ze lager dan 8 meter. Voorbeelden zijn de meidoorn en de appelboom. Deze boomsoorten zijn niet gevoelig voor wind en daarmee geschikt voor deze locatie. Daarnaast zijn meerdere van deze boomsoorten bij-vriendelijk, doordat ze zorgen voor stuifmeel en nectar. Omwonenden en de indieners van de petitie kunnen nog reageren op de keuze van de boomsoorten. Deze reacties worden beoordeeld en indien passend en mogelijk, wordt de boomsoort aangepast. De nieuwe bomen die geplant worden, hebben bij aanplant al een behoorlijke omvang. De bomen van de 1e grootte hebben bij aanplant een stamomtrek van 50-60 centimeter, de bomen van de 2e grootte een stamomtrek van 40-45 centimeter, en de bomen van de 3e grootte een stamomtrek van 18-20 centimeter.

Aanleiding vervanging bomen
De Canadese populieren zijn verouderd, en het is niet veilig deze te laten staan vanwege gevaar op takbreuk. Dit probleem speelt in veel gemeenten. In Hoorn hebben vallende zware takken van Canadese populieren meerdere malen geleid tot schades aan auto’s, huizen en zelfs lichamelijk letsel veroorzaakt. Dit gevaar wordt weggenomen door de populieren te kappen en te vervangen door nieuwe bomen. De zes Canadese populieren die in het gebied stonden tussen de dijk en de woningen zijn al eerder gekapt en vervangen door nieuwe duurzame bomen. Dit is gelijktijdig gedaan met het vervangen van de Canadese populieren op de Noorderveemarkt en ’t Oude Sluisje.