HOORN - Vanaf maandag 30 maart worden de Canadese populieren aan de Westerdijk, tussen de Geldersesteeg en Paardensteeg, gesnoeid. Bij de rij van dertien populieren worden vanwege veiligheid takken verwijderd. Later dit jaar zullen kap en herplant plaatsvinden.

Begin dit jaar zijn al Canadese populieren elders op de Westerdijk, de Noorderveemarkt en het Oude Sluisje gekapt. Inmiddels zijn hier nieuwe bomen geplant, onder meer esdoorns en iepen. De Canadese populier staat erom bekend dat ze op oudere leeftijd door zacht hout takken laten vallen. Dit leidt voortdurend tot gevaarlijke situaties..

Voor de kap en herplant van de populierenrij is meer tijd nodig. Daarom wordt de populierenrij op de Westerdijk nu zo snel mogelijk gesnoeid. De snoeiwerkzaamheden starten op 30 maart en duren een tot enkele dagen. In verband met de werkzaamheden wordt het parkeerterrein afgezet. De omgeving is met een brief op de hoogte gebracht.

De kap start in het najaar. Ondertussen maakt de gemeente een plan voor de herplant van populieren. Dit plan wordt voorgelegd aan de omwonenden. De herplant is in het najaar, mits dijkbeheerder Hoogheemraadschap toestemming heeft gegeven voor de nieuwe aanplant van bomen. Met het Hoogheemraadschap vinden nu gesprekken plaats. De verwachting is dat deze zomer overeenstemming wordt bereikt met de gemeente.