HOORN -Op woensdag 10 april start de proef met 250 schapen die de bermen in Hoorn gaan begrazen. De schapen lopen onder begeleiding van een herder een route door de Kersenboogerd en een deel van de Bangert en Oosterpolder. De schapen verplaatsen zich iedere dag naar een vers stuk gras. Zo leveren ze een positieve bijdrage aan het groenonderhoud en biodiversiteit in Hoorn. De kudde start de route op 10 april om 10 uur vanaf de Nachtegaal.

Voordelen biodiversiteit
Het ‘onderhoud’ door de schapen in Hoorn betreft een proef en loopt tot en met september. Andere gemeentes, zoals Zaandam en Heerhugowaard hebben positieve ervaringen met de stadsbegrazing. Wethouder Simon Broersma: “Om Hoorn te verduurzamen is het belangrijk dat we de biodiversiteit verhogen. De stadbegrazing helpt hierbij. Door het grazen van de schapen blijft de bodem open. Voedingsstoffen komen beter beschikbaar voor planten en kruiden én insecten overleven op deze manier beter. De schapen eten ongewenste plantsoorten, zoals distel en berenklauw. Hierdoor zijn bestrijdingsmiddelen niet nodig. Via hun hoeven en vacht verspreiden de schapen veel bloemzaden. De ontlasting van de kudde verdwijnt in de bodem en zorgt voor een natuurlijke vorm van mineralisatie en bemesting.”

Meer informatie: https://www.hoorn.nl/nieuws/Schapen-gaan-gras-in-Hoorn-begrazen.html