HOORN - Basisschool de Tandem krijgt een nieuw schoolgebouw. De bouw is inmiddels gestart. Op woensdag 1 november kwam wethouder René Assendelft naar de school om dit officiële moment met de leerlingen te vieren. De Tandem maakt al jaren gebruik van een hoofdgebouw en drie semipermanente lokalen. Met het nieuwe schoolgebouw voldoet De Tandem weer volledig aan de eisen van deze tijd. Voor de Jenaplanschool is het betrekken van één groot schoolgebouw een grote stap vooruit.

Jenaplanschool de Tandem

De Tandem is de enige officieel erkende Jenaplanschool in Hoorn en is gelegen op een mooie, groene locatie in de wijk Kersenboogerd. De school telt ongeveer 200 leerlingen en is herkenbaar aan zijn aparte, witte en puntige vorm. Dat zal ook na de verbouwing niet anders zijn. “Voor de goede werking van het Jenaplanconcept is samenwerking tussen kinderen van verschillende leeftijdsgroepen van groot belang. Dat dit nu onder één dak kan is voor de school ontzettend belangrijk. De bouwperiode zal zoveel mogelijk worden benut als onderdeel van de lesactiviteiten. Het is een unieke kans voor de kinderen om de bouw van dichtbij mee te maken en ervan te leren. Geheel passend bij het Jenaplanconcept!” Aldus directeur Ids de Haan.

Gemeente Hoorn investeert in onderwijshuisvesting basisscholen

De nieuwbouw van de Tandem is, naast het nieuwe schoolgebouw van de Spinaker, een eerste stap naar het versneld verbeteren van de onderwijshuisvesting in Hoorn. Wethouder René Assendelft: “De gemeente Hoorn heeft ruim 30 schoolgebouwen in beheer. De komende jaren zullen we flink investeren. De Tandem is één van de eerste grote projecten. Dit nieuwe schoolgebouw voldoet straks aan alle moderne eisen en past volledig bij het Jenaplanconcept.”

De planning is dat de school in de zomervakantie van 2024 klaar is. De leerkrachten en leerlingen starten het schooljaar 2024/2025, als alles goed verloopt, dan in hun mooie nieuwe school.