WEST-FRIESLAND - De burgemeesters van de zeven Westfriese gemeenten gaven vrijdag 1 april het startsein voor de herdenking van de Opstand die 450 jaar geleden begon.


In april start een reizende tentoonstelling. Die is eerst te zien in de gemeentehuizen van Enkhuizen en Koggenland.

Het jaar 1572 wordt gezien als het begin van ‘de Geboorte van Nederland’. Opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje kregen toen vaste voet aan de grond. Ook in Westfriesland. Zij keerden zich tegen het gezag van de Spaanse koning. Naast de historische betekenis wordt bij de herdenking stilgestaan bij vier waarden die toen werden - maar ook nu nog worden bevochten: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.

Van Enkhuizen tot de Slag op de Zuiderzee

Enkhuizen was de eerste stad in Westfriesland die voor de Opstand koos. Dat gebeurde zonder bloedvergieten en wordt in de Haringstad nog altijd jaarlijks gevierd op 21 mei.

De gebeurtenissen in 1572-1573 waren voor veel inwoners in de regio ingrijpend. Ze kregen te maken met plunderende soldaten, hun kerken werden leeggehaald, de economie kwam tot stilstand en mannen werden onder de wapens geroepen. Westfriezen vreesden voor hun leven en lieten huis en haard achter.

In oktober 1573 viel een Spaansgezinde vloot de opstandelingen aan. Maar in de Slag op de Zuiderzee delfden de schepen van de Spaanse koning het onderspit. In naam van Oranje hielden de nieuwe machthebbers stand.

Reizende tentoonstelling en activiteiten

De komende twee jaar wordt de Opstand in Westfriesland op allerlei manieren herdacht. In april start een reizende tentoonstelling. Die is eerst te zien in de gemeentehuizen van Enkhuizen en Koggenland. Voor de tentoonstelling ontwikkelt Studio Louter zeven panelen met eigentijdse illustraties. Elke gemeente heeft haar eigen paneel, gebaseerd op historische bronnen.

Verder worden lezingen en voorstellingen georganiseerd en komen er programma’s voor scholen. Over de Slag op de Zuiderzee is een theatervoorstelling en een boek in voorbereiding.

Een actueel overzicht van de activiteiten in de regio is te vinden op de website wfa.nl/opstand.